Intellecta AB

Intellecta förvärvar Publicisterna

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2004 08:32 CEST

Intellecta AB har tecknat avtal med Bertelsmann-koncernen om förvärv av deras helägda dotterbolag Publicisterna Söderberg & Co AB. Överlåtelsen sker per den 1 juli 2004.

Publicisterna är en av de ledande aktörerna inom corporate publishing, det vill säga kundtidningar och kundinformation via tryckta och digitala medier, på den svenska marknaden. Bland Publicisternas kunder finns bland annat Föreningssparbanken, Vasakronan, Axfood, Energimyndigheten och American Express. Företagets omsättning för 2004 beräknas uppgå till drygt 12 MSEK.

"Genom förvärvet av Publicisterna tillförs Intellecta tung kompetens och erfarenhet inom ett marknadssegment som redan bearbetas av Intellecta Communication", säger Per Granath, vd i Intellecta AB. "Vi kommer med hjälp av Publicisterna att stärka vårt redan befintliga erbjudande inom corporate publishing, som vi bedömer kommer att utvecklas starkt framöver".

Matthias Schönwandt, ansvarig för Publicisterna inom Bertelsmann, säger:
"Intellecta och Publicisterna passar perfekt ihop. När vi nu bestämt oss för att sälja Publicisterna är vi glada över att kunna göra denna affär med Intellecta".

Publicisterna grundades 1985 av bland annat Lasse Söderberg, som fortfarande är verksam i bolaget. "Jag liksom övriga medarbetare på Publicisterna är mycket positiva till Intellecta och ser förutsättningarna för utvecklingen av Publicisterna som utomordenligt goda i Intellecta-miljön. Det är min övertygelse att denna affär är bra för våra kunder såväl som för våra medarbetare".

Förvärvet av Publicisterna förväntas inte påverka Intellectas vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 12 juli 2004
Intellecta AB (publ)

Frågor besvaras av:
Per Granath, vd och koncernchef i Intellecta, 08-506 286 86, 0706-37 40 18
Lasse Söderberg, Publicisterna Söderberg & Co, 0708-950 150

Intellecta bistår företag och organisationer att utveckla och få utväxling på sina varumärken, relationer och affärer genom effektiva lösningar för integrerad kommunikation och publicering.