Intellecta AB

Intellecta niomånadersrapport

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 10:17 CEST

1 september 2003–31 maj 2004

* Rörelsens intäkter uppgick till 274,1 (270,1) MSEK
* Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 8,4 (–7,9) MSEK
* Resultat efter finansnetto 4,0 (–18,9) MSEK, varav föregående års resultat belastades med engångskostnader om 10,1 MSEK
* Resultat efter skatt 1,6 (–15,2) MSEK
* Resultat per aktie 0,40 (–3,60) SEK
* Prognosen om väsentligt förbättrat rörelseresultat för helåret kvarstår


Frågor besvaras av:
Per Granath, vd och koncernchef i Intellecta, 08-506 286 86, 0706-37 40 18