Intellecta AB

”Intellecta ska växa under god lönsamhet” – Richard Olsson, vd och koncernchef Intellecta AB

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 10:21 CET

Intellecta redovisar ett förbättrat rörelseresultat med 13 procent för årets första nio månader. Årets tredje kvartal är vanligen den svagaste perioden under Intellectas verksamhetsår, vilket även gäller för perioden juli-september 2010. Nettoomsättningen uppgick till 120,0 (132,3) MSEK, rörelseintäkterna uppgick till 113,4 (118,6) MSEK och rörelseresultatet blev -13,2 (-6,3) MSEK.

Intellecta fortsätter att stärka sin marknadsposition. Efter rapportperiodens utgång, den 1 oktober, förvärvade Intellecta 100 procent av aktierna i eventbyrån Bodén & Co kommunikation AB. Förvärvet av bolaget utgör ett strategiskt förvärv inom varumärkesbyrån Rewir.

- Förvärvet av Bodén & Co är ett led i vår strävan att på allvar kunna konkurrera med de främsta internationella företagen inom varumärkesområdet. Rewir får nu över 65 medarbetare och en omsättning på över 150 MSEK, säger Richard Ohlson, vd och koncernchef för Intellecta AB. Den organiska tillväxten har även fortsättningsvis högsta prioritet i Intellectas bolag, samtidigt som vi tittar på kompletterande förvärv framför allt inom affärsområdet Consulting.

Efter nio månader redovisar Intellecta ett rörelseresultat på 14,8 (13,1) MSEK, en förbättring med 13 procent. Nettoomsättningen januari-september uppgick till 472,4 (500,1) MSEK, en minskning med 5,5 procent. Kostnadsmassan reducerades till följd av vidtagna sparprogram under 2009 och 2010 med totalt 15 MSEK jämfört med föregående år. Personalkostnaderna svarade för 13,5 MSEK, en minskning med 6 procent. Verksamheterna inom affärsområdet Infolog har rationaliserats vilket har gett resultat, samtidigt som Intellecta har satsat på expansion inom affärsområdet Consulting där tillväxtmöjligheterna bedöms vara goda.

- Resultatförsvagningen under tredje kvartalet beror främst på minskade intäkter. Nettoomsättningen för affärsområdet Consulting sjönk under perioden med 16,4 procent till följd av minskat köpbehov hos våra kunder, säger Richard Ohlson.

Vi ser nu att ekonomin är inne i en långsam återhämtningsfas och att konjunkturen fortsätter att förbättras på den svenska och danska marknaden. Det ger Intellecta ett väldigt bra utgångsläge för en god resultat- och lönsamhetsutveckling framöver i kraft av vår starka finansiella ställning och solida kundbas som bygger på långa kundrelationer.

TREDJE KVARTALET, JULI-SEPTEMBER, 2010 I SAMMANDRAG

Nettoomsättningen uppgick till 120,0 (132,3) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -13,2 (-6,3) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till -10,7 (-5,3) MSEK
Resultat per aktie -2,50 (-1,25) SEK*
* Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.

JANUARI–SEPTEMBER 2010 I SAMMANDRAG
Nettoomsättningen uppgick till 472,4 (500,1) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 14,8 (13,1) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till 9,1 (8,6) MSEK
Resultat per aktie 2,15 (2,00) SEK*
* Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.

Se Richard Ohlson kommentera resultatet:
http://bit.ly/q3-2010-intellecta


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Richard Ohlson, vd och koncernchef Intellecta AB
08-506 288 60, 0709-75 99 11, richard.ohlson@intellecta.se

Intellectas affärsidé är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Intellecta Consulting (byrå- och konsulttjänster) samt Intellecta Infolog (informationslogistik). Vi är cirka 450 medarbetare på nio orter i Sverige och Danmark. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster. Det är också utgångspunkten för en fortsatt internationalisering.
www.intellecta.se

Vision – Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär.