Intellecta AB

Intellecta tar nordisk tätposition med förvärv av ledande dansk byrå

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 09:25 CEST

Intellecta AB, som är marknadsledande inom finansiell kommunikation i Sverige, förvärvar 75 procent av aktierna i Bysted A/S, en av Danmarks ledande byråer inom kommunikation, branding och design. Köpet av Bysted är ett viktigt steg i Intellectas ambition att bli marknadsledare i Norden inom finansiell kommunikation.

– Intellecta och Bysted är en perfekt kombination, konstaterar Intellectas koncernchef Per Granath. Vi har mycket att lära av Bysteds gedigna kunnande inom design, webb och profilering, medan vi tror att Intellectas erfarenhet inom finansiell kommunikation ytterligare kan vässa Bysteds redan starka erbjudande inom detta område.

Både Bysted och Intellecta erbjuder kvalificerad rådgivning och konsulttjänster inom finansiell kommunikation, branding, design, webb och PR. De båda företagen förenas av affärsidén att stärka uppdragsgivarnas varumärken genom en effektivt integrerad kommunikation.

– Affären med Bysted innebär att Intellecta stärker och breddar vår ställning på den intressanta och växande marknaden för finansiell kommunikation. Att ta den ledande positionen i Norden på denna marknad är viktigt för Intellecta, och för möjligheterna att skapa aktieägarvärde, säger Per Granath.

Affären innebär att Intellecta AB förvärvar 75 procent av aktierna i Bysted A/S per den 1 oktober 2004. Resterande aktier ägs av grundaren Peter Bysted, som fortsätter som VD för Bysted och tar plats i Intellectas nordiska ledningsgrupp.

– Som rådgivnings- och serviceföretag måste vi hela tiden utveckla och förnya vårt arbetssätt. Våra kunders marknadsförutsättningar förändras allt snabbare, liksom deras strategier och organisation. Integrerad kommunikation är i dag en angelägenhet för företagens ledningar och har en direkt påverkan på resultatet. Den gemensamma plattform vi nu får i Norden stärker avsevärt våra möjligheter att svara upp mot kundernas ökade behov, säger Peter Bysted, VD för Bysted A/S.

Förvärvet av Bysted har föregåtts av flera års nära samarbete, som visat att de två företagen samarbetar väl tillsammans och har en gemensam syn på de framtida utmaningarna inom kommunikationsrådgivning. Köpet av Bysted innebär att Intellectakoncernens rådgivningsverksamhet i det närmaste fördubblas och är ett stort steg i utvecklingen mot en tydligare profil som tjänsteföretag. Ett annat steg i samma riktning togs i juli när corporate publishing-företaget Publicisterna Söderberg & Co förvärvades.

Bysted A/S har drygt 40 medarbetare på huvudkontoret i Köpenhamn och på kontoret i Malmö. Bland uppdragsgivarna finns Statens Konstråd och flera danska ministerier, DSB, Sund & Baelt, Vejdirektoratet, Københavns Lufthavne, Tetra Laval, Sydkraft, Lundbeck, Falck, Nykredit, TrygVesta och LM Glasfiber.

Intellectas rådgivningsverksamhet inom affärsområdet Communication har ett 50-tal medarbetare på kontoret i Stockholm. Bland uppdragsgivarna finns Atlas Copco, SEB, WM-data, Vattenfall, Microsoft Sverige, ABB, TeliaSonera, Banverket, m fl.

Förvärvet av Bysted förväntas ge en positiv påverkan på Intellecta-koncernens vinst per aktie för räkenskapsåret 2004/05

Stockholm den 4 oktober 2004
Intellecta AB (publ)

Frågor besvaras av:
Per Granath, vd och koncernchef i Intellecta, 08-506 286 86, 0706-37 40 18
Peter Bysted, VD Bysted A/S, +45-40-30 66 26, +45-39 16 27 00
Mer information på: www.intellecta.se, www.bysted.dk

Intellecta bistår företag och organisationer att utveckla och få utväxling på sina varumärken, relationer och affärer genom effektiva lösningar för integrerad kommunikation och publicering.