Intellecta AB

Intellecta tecknar ramavtal med Svenska staten avseende tryckeritjänster

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 14:46 CEST

Intellecta har tecknat ramavtal med Svenska statens företrädare Verket för högskoleservice (VHS) avseende tryckeritjänster. VHS är en av de myndigheter som har regeringens uppdrag att svara för upphandling åt statlig förvaltning. Ramavtalet är tecknat för två år med möjlighet till ett års förlängning. Värdet av ramavtalet för Intellecta uppskattas till minst 20 MSEK.

Intellecta har tilldelats ramavtal med VHS som omfattar layoutarbete, tryckeritjänster, efterarbete, logistiktjänster samt även tjänster som effektiviserar tryck- och distributionsprocessen, t ex print-on-demand tjänster. Statliga verk, myndigheter och organisationer samt riksdagen, försäkringskassor och ett flertal kommuner kommer att kunna göra avrop från avtalet.

– Ramavtalet är ett kvitto på att vår strategiska satsning på att erbjuda ett brett sortiment som omfattar hela produktionsprocessen, från koncept och original, till olika typer av tryck och efterbehandlingar är riktig. Intellectas kompetens inom informationslogistik och närvaro vid orter med stora inslag av statliga verk och myndigheter ger goda förutsättningar att tillgodose de varierande behoven, säger Per Granath, Intellectas koncernchef.

Stockholm den 20 oktober 2004
Intellecta AB (publ)

Frågor besvaras av:
Per Granath, vd och koncernchef i Intellecta, 08-506 286 86, 0706-37 40 18
Johan Andersson, IR-ansvarig, 08-506 286 74, 0701- 05 48 77

Intellecta bistår företag och organisationer att utveckla och få utväxling på sina varumärken, relationer och affärer genom effektiva lösningar för integrerad kommunikation och publicering.