Intellecta AB

Intellectas årsredovisning 2002/2003

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 17:00 CET

Kommunikationskoncernen Intellecta distribuerar idag sin årsredovisning
per post till samtliga aktieägare samt övriga intressenter.

Årsredovisningen finns även publicerad på www.intellecta.se, där det
också går bra att beställa den tryckta versionen.

Intellecta AB (publ)
Solna den 18 december 2003

Frågor besvaras av:
Per Granath, vd och koncernchef i Intellecta, 08-506 286 86, 0706-37 40 18

Genom att effektivt integrera kommunikationen stärker vi kundens
varumärke, relationer och affärer. Det sker genom att samordna och
optimera kompetenser och resurser för att på bästa sätt tillmötesgå
kundens behov. Förenklat uttryckt handlar integrerad kommunikation om
metoder att skapa effektiv kommunikation - avseende uppnått resultat i
förhållande till kostnaden.