Intellecta AB

Intellectas koncernchef utökar sitt ägande i Intellecta

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 09:37 CET

Intellectas (ICTA-B, OMX Small cap) koncernchef, Richard Ohlson, har i samband med att han den 25 oktober 2006 utnämndes till ordinarie koncernchef, förvärvat ytterligare 50 000 aktier av serie B i Intellecta AB och utökar därmed sitt aktieinnehav med 16 procent. Richard Ohlson är den enskilt störste ägaren och har nu 359724 B-aktier vilket motsvarar 8,4 procent av kapitalet samt 5,5 procent av rösterna.

För ytterligare information:

Björn Bjurman, styrelseordförande, Intellecta AB
+46 705 20 98 74
Richard Ohlsson, koncernchef, Intellecta AB
+46 709 75 99 11

Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer genom integrerad publicering och effektiv kommunikation. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Communication (byråtjänster), InfoLog (informationslogistik) och Operations (funktionsåtaganden). Läs mer på www.intellecta.se