Utrikesdepartementet

Intensifierat svensk-chilenskt samarbete

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 16:48 CET

Idag träffar statssekreterare Sven-Eric Söder sin chilenske motpart Cristián Barros i Santiago de Chile inom ramen för en svensk-chilensk arbetsgrupp för utökat samarbete. Vid överläggningarna kommer resultatet av den svenska sidans arbete presenteras.

- Vi har idag kunnat gå igenom intressanta samarbetsområden som IT och telekom, miljöteknik och transportsektor – främst högteknologiska frågor av ömsesidig vikt. Samarbetet kan öppna vägar till konkreta affärer i båda riktningar för svenskt näringsliv, säger Sven-Eric Söder i en kommentar.

Arbetsgruppen tillkom efter statsminister Göran Perssons besök i Chile i början av januari. Då träffade statsministern en överenskommelse med Chiles president Ricardo Lagos om svensk-chilenska kontakter i syfte att identifiera möjligheter till utökat samarbete med inriktning på ländernas näringsliv.

Det svensk-chilenska samarbetet sker mot bakgrund av ett associeringsavtal som EU och Chile slöt förra året. Den 1 februari i år trädde frihandelsdelarna i avtalet i kraft och öppnade handelsvägarna mellan EU och Chile genom en snabb avveckling av tullskyddet. Sedan en tid existerar även en bilateral partnerskapsfond mellan Sverige och Chile. Avsikten med partnerskapsfonden är att skapa en axel mellan svenskt och chilenskt näringsliv.

- Med dessa två avtal som plattform kan handels- och investeringssamarbetet mellan våra två länder skjuta rejäl fart, säger Sven-Eric Söder.

Mer information om det svensk-chilenska samarbetet finns på www.ud.se.

John-Olof Dahlstein
Näringslivsfrämjare
08-405 55 10

Sofie Hillbom
Departementssekreterare
08-405 32 05

Andreas Norman
Redaktör
08-405 57 18
070-246 53 39