Tedestrand coaching AB

Intensiv kartterapi - tre dagar lägger grunden för en varaktig lösning!

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2012 07:18 CEST

Intensiv kartterapi - tre dagar lägger grunden för en varaktig lösning! Tedestrand-Metoden erbjuder tre dagars visuell samtalsterapi med den vetenskapligt utvärderade kartan för effektiva - och varaktiga processer.

Vi arbetar intensivt och behovsinriktat. Vi ser till att du förstår och kan använda den vetenskapligt utvärderade kartan så att du efter genomgången terapi, vet - och förstår hur man orienterar vidare mot ett tillstånd där problematiken upplöses i en fortsatt process. Redan under dessa tre dagar kommer en sannolik förändring att ske genom den helhetsförståelse som skapas.

Vi arbetar med att skapa förutsättningen för att bli helt problemfri: 

  • Alkohol – och drogproblem
  • Relationsproblem/Par terapi
  • Tillstånd av oro, nedstämdhet, ångest eller depression 
  • Ätstörningar
  • Viktproblem
  • Andra tillstånd grundade i känslomässiga problem

Kartan är generell och används för att effektivt frigöra sig från dessa problem. Det ger en mycket tydlig väg som skapar helt nya förutsättningar att bli varaktigt fri från komplexa livsproblem. Bonusen med kartan är att den också kan användas för framtida behov. Har man en gång lärt sig kartan vet man hur mänsklig problemlösning går till på ett mycket enkelt sätt.

Vi går tillsammans igenom och planerar behovet av den ev. fortsatta terapin. Fortsatt terapi kan ske till exempel via skype eller telefon om du är bosatt en bit ifrån Oxelösund.

När kartan är förstådd kommunicerar vi effektivt med varandra, helt nytt och nödvändigt sätt att lösa komplexa problem. Vi har mycket goda erfarenheter av den här typen av behandling tack var den karta som skapar en självreglering mot lösningen blir vägen trygg och tydlig utifrån ditt behov.

Processtid: 3 dagar.

Processens syfte och mål: Skapa förståelse för processen genom kartan - och dess delar så att självregleringen startar och kan fortsätta effektivt vid hemkomst.

Investeringskostnad: Privatperson: 6000 SEK Företag: Begär offert.

Vetenskaplig utvärdering som styrker trovärdighet och ovanligt snabba processer: http://tedestrandmetoden.se/media/4faa722fbb1ef.pdf

Video som beskriver nödvändigheten av tydligt ordnad terapi: http://www.youtube.com/watch?v=wfWfAMF-xEE

Broschyr: http://tedestrandmetoden.se/media/8.pdf

Välkommen att kontakta mig för en kostandseffektiv och varaktig förändring!

Anders Tedestrand

ENKLA LÖSNINGAR - PÅ KOMPLEXA PROBLEM!

TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235