Tedestrand coaching AB

Intensiv terapi - tre dagar lägger grunden för en varaktig lösning!

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2012 19:46 CEST

Intensiv terapi - tre dagar lägger grunden för en varaktig lösning!

Tedestrand-Metoden erbjuder tre dagars visuell samtalsterapi för effektiva - och varaktiga processer.

Vi arbetar intensivt och behovsinriktat. Vi ser till att du förstår och kan använda den vetenskapligt utvärderade kartan så att du efter genomgången terapi, vet - och förstår hur man orienterar vidare mot ett tillstånd där problematiken upplöses i en fortsatt process. Redan under dessa tre dagar kommer en sannolik förändring att ske genom den helhetsförståelse som skapas.

Vi arbetar med att skapa förutsättningen för att bli helt problemfri:

  • Alkohol – och drogproblem
  • Parterapi – realtionsproblem
  • Tillstånd av oro, nedstämdhet, ångest eller depression
  • Ätstörningar
  • Viktproblem
  • Olika känslomässiga problem

Kartan är generell och används för alla dessa problem, en mycket tydlig väg som skapar ehlt nya förutsättningar att bli varaktigt fri, bonusen med kartan är att den kan användas för framtida behov. Har man en gång lärt sig kartan vet man hur mänsklig problemlösning går till på ett mycket enkelt sätt.

Vi går tillsammans igenom och planerar behovet av den ev. fortsatta terapin.
Fortsatt terapi kan ske till exempel via skype eller telefon om du är bosatt en bit ifrån Oxelösund.

När kartan är förstådd kommunicerar vi effektivt med varandra, helt nytt och nödvändigt sätt att lösa komplexa problem.

Vi har mycket goda erfarenheter av den här typen av behandling tack var den karta som skapar en självreglering mot lösningen blir vägen trygg och tydlig utifrån ditt behov.

Processtid: 3 dagar omfattande ca 3 timmar per dag.

Processens syfte och mål:
Skapa förståelse för processen genom kartan - och dess delar så att självregleringen startar och kan fortsätta effektivt vid hemkomst.

Investeringskostnad:
Privatperson: 6000 SEK
Företag: Begär offert.


Vetenskaplig utvärdering som styrker effektiviteten här: http://tedestrandmetoden.se/media/4faa722fbb1ef.pdf

Video som beskriver nödvändigheten av tydligt ordnad terapi: http://www.youtube.com/watch?v=wfWfAMF-xEE

Broschyr: http://tedestrandmetoden.se/media/8.pdf

Välkommen till en förändringsprocess som för flertalet blir varaktig!

Anders Tedestrand

TEDESTRAND-METODEN

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235