Stockholms Läns Landsting

Intensivrehabiliteringen för kroniskt sjuka i Sollentuna förstärks (mp, v)

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 16:41 CEST

Idag tar Hälso- och sjukvårdsutskottet beslut om att starta försöksverksamhet med intensivrehabilitering för kroniskt sjuka patienter i Sollentuna.

- Tillgången till specialiserad rehabilitering för kroniskt rörelsehindrade har varit begränsad i norra delen av länet. Därför är det nu glädjande att vi beslutar om att starta denna intensivrehabilitering. Här samlar vi en multiprofessionell kompetens och möjlighet till hjälpmedelsöversyn, i bra och centrala lokaler med exempelvis varmvattenbassäng, säger Lena-Maj Anding (mp), ansvarig för rehabiliteringsfrågor i Stockholms läns landsting.

Försöksverksamheten gäller kroniskt sjuka patienter (neurologiska och reumatiska sjukdomar, samt KOL) och ska påbörjas i januari 2005 och pågå till sista september 2006. Därefter ska försöket utvärderas. Samtidigt pågår en strukturförändring av rehabverksamheten i norra delarna av länet med en utökning av hemrehabteam och stroketeam.

- Genom försöksverksamheten i Sollentuna kan vi skaffa oss en bättre kunskap om kroniskt sjuka patienters behov av intensivrehabilitering. I projektet ingår också en större samverkan med berörda patientföreningar, för att på så sätt öka vår kunskap och bättre kunna tillmötesgå patientgruppens behov, säger Marianne Ramström (v), ordförande för sjukvårdsberedningen Nord.

För mer information, kontakta pressekreterare Charlotte Pruth (mp), 070-737 44 26, eller Ingrid Falk (v), 070-737 41 16.