Sveriges Motorcyklister

Intensivt arbete för motorcyklisters säkerhet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 09:48 CET

Aldrig tidigare har den ideella riksorganisationen SMC, Sveriges MotorCyklister, arbetat på så hög nivå för ökad MC-säkerhet. SMC samarbetar idag med den styrgrupp hos Trafikverket som med ett MC-perspektiv ska se över regelverk och direktiv för underhåll och byggnation av vägar. Förra veckan inbjöds SMC att föredra de svenska förhållandena för toppolitiker i EU-parlamentet, där man numera ser Sverige som ett föregångsland inom MC-säkerhet.

- Förra sommaren såg vi minskat antal MC-olyckor. Vi tror att SMC:s fortbildningsverksamhet är en stor bidragande faktor. Motorcyklister måste fortfarande öka sin egen säkerhet, men det krävs även infrastrukturella åtgärder samt att andra trafikanter blir bättre på att uppmärksamma motorcyklister i trafiken. Vi hoppas att trenden med de sjunkande olyckstalen fortsätter, säger Jesper Christensen, generalsekreterare på SMC.

Ett stort steg i rätt riktning är att fokus nu riktas på MC-trafikens särskilda behov och förutsättningar.  När vägar byggs och underhålls ska särskild hänsyn tas till motorcyklister. Detta har Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och SMC:s generalsekreterare Jesper Christensen nu skrivit under på, i ett gemensamt projekt som ska arbeta med motorcyklisters trafiksäkerhet.

Redan 2007 undertecknade dåvarande generaldirektören Ingemar Skogö en handlingsplan med nio punkter för ökad MC-säkerhet. Fortfarande återstår ett antal viktiga punkter att åtgärda som bland annat rör vägars friktion, grus, vägräckens placering och utformning samt sikt och synbarhet.  Det nya samarbetsprojektet är en fortsättning på detta niopunktsprogram.

- Vi ser positivt på det nya projektet som en vidareutveckling av vårt samarbete, där vissa trådar kan knytas ihop samtidigt som vi sätter fingret på en rad nya åtgärder för att öka motorcyklisternas säkerhet, säger Jesper Cristensen, SMC.

I det nya samarbetet ska Trafikverket och SMC analysera Trafikverkets viktigaste styrande och rådgivande dokument som be­döms ha inverkan på nyinvesteringar, utform­ning och design samt drift och under­­­håll av infrastrukturen med betydelse för motorcyklism. Projektet ska beskriva MC-trafikens särskilda behov och förutsättningar med relevans för vägars egenskaper, samt redovisa en förteckning över förslag eller behov av förändringar i de styrande och rådgivande dokumenten.

Senast vid utgången av 2011 ska projektet vara klart. Därefter fattar Trafikverket beslut om de förslag som arbetats fram utifrån deras kostnads- och trafiksäkerhetsmässiga effek­tivitet.

Jesper Christensen, Generalsekreterare SMC, 070-557 75 00

Maria Nordqvist, internationell sekreterare SMC, 070-538 39 38