Miljödepartementet

Intensivt miljömöte i Luleå nästa vecka

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 10:02 CEST

Miljöminister Lena Sommestad står nästa vecka värd för tre olika miljöministermöten i Luleå.

Det första mötet, förmiddagen den 28 augusti, samlar de nordiska miljöministrarna samt även representanter för de självstyrande områdena. På dagordningen står bland annat frågan om den Nordliga dimensionen vilken nyligen presenterades av EU-kommissionen. Vidare diskuteras hur EU ska kunna öka engagemanget för det nordiska närområdet inklusive Rysslands miljö.

Det andra mötet, eftermiddagen den 28 augusti, behandlar miljöfrågor inom Barentsregionen och samlar förutom de nordiska ministrarna även Rysslands vice miljöminister och EU-kommissionen. Vid mötet kommer man bland annat att besluta om ett program för renare produktion samt diskutera en lista över angelägna investeringsbehov i Barentsområdet.

Fredagen den 29 augusti överlägger företrädare för samtliga länder som är medlemmar i Östersjöstaternas råd. EU-kommissionens förslag till ny handlingsplan för den Nordliga dimensionen kommer åter att diskuteras samt det fortsatta arbetet mot en hållbar utveckling i regionen.

Vid mötet i Luleå kommer också en rad organisationer och internationella finansinstitut att vara närvarande.

Ytterligare information om mötet finns på: http://www.miljo.regeringen.se.

Johan Hasslow, Pressekreterare
08-405 20 27, 070-300 200 8

Lena Berglund, Politiskt sakkunnig
08-405 24 14, 0706-86 24 14

Anne-Cerise Nilsson, Kansliråd
08-405 47 50