Intentia International AB

Intentia bygger standard på IBM:s öppna teknikplattform för att stärka sina samverkande affärsapplikationer och utvidga sin räckvidd på marknaden

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 09:50 CET

- En strategisk allians som utvidgar gemensamma marknadsförings- och utvecklingsinsatser. Intentia i centrum för IBM:s strategi på marknaden för medelstora företag.

White Plains, New York och Stockholm, Sverige - IBM (NYSE: IBM) och Intentia International AB (XSSE: INT SE) tillkännagav idag en ny strategisk allians för att hjälpa kunder att integrera sina affärsprocesser för att hantera försörjningskedjor. Tillsammans kommer företagen att erbjuda en konsoliderad programvara. Inom ramen för alliansen kommer Intentia att standardisera och leverera sitt J2EE-baserade affärssystem för den samverkande ekonomin, Movex, på IBM:s öppna mellanprogram och maskinvara på Linux, OS400, UNIX och NT. Företagen kommer också att utöka sina gemensamma försäljnings-, marknadsförings- och utvecklingsaktiviteter.

Intentia, med huvudkontor i Stockholm, Sverige, är med sina mer än 3 500 kunder i 40 länder en av världens ledande leverantörer av applikationer för försörjningskedjor och är näst störst när det gäller specialisering på marknaden för mellanstora företag. Intentias strategiska fokus ligger på att växa och utvidga sin andel av marknaden för medelstora företag genom att förstärka applikationsutbudet inom Movex med en öppen, skalbar grund. Detta förverkligas genom beslutet att standardisera enligt IBM:s infrastruktur. Intentias J2EE-baserade Movex-applikationer körs i en IBM-infrastruktur och gör det möjligt för kunden att utveckla och implementera samverkande affärssystemlösningar som fungerar på olika systemplattformar till lägre kostnader.

"Möjligheten att samverka, förutse möjligheter och snabbt svara på ändrade villkor i hela försörjningskedjan är viktig i en affärsmiljö som fungerar 'on-demand'", säger Björn Algkvist, vd för Intentia International. "Kunderna kan vara flexibla och integrera lösningar både inom företaget och med sina leverantörer, partner, kunder eller andra deltagare i den utvidgade värdekedjan."

Intentias Movex-applikationer kommer att vara förintegrerade med IBM:s WebSphere* Application Server, WebSphere Portal Express och DB2* Universal Database. Varje order från ett medelstort företag kommer därför att levereras med IBM:s utprovade teknik inbäddad i Intentias affärssystem. Movex bygger på beprövad Java-baserad teknik som är unik för affärssystemindustrin. Företaget kommer också att utveckla en optimerad version av Movex för Linux, en plattform som är pålitlig och ger låga kostnader och som fortsätter att vinna mark på marknaden för mellanstora företag. I de samverkande applikationerna i Movex ingår Enterprise Management, Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management (SCM), Business Performance Measurement, Value Chain Collaboration och e-Business.

"Ledande oberoende programvaruleverantörer ('ISVs') är avgörande för att IBM ska kunna tillhandahålla våra kunder bland medelstora företag med lösningar on-demand och ta större marknadsandelar", säger Marc Lautenbach, direktör för små och medelstora företag på IBM. "Tillsammans kan IBM och Intentia leverera fördelarna med de bästa applikationerna på en säker och solid grund i ett lättillgängligt, användarvändigt paket till kunderna. Genom det här strategiska initiativet har IBM och Intentia gått samman för att ge våra kunder bättre service genom att leverera samverkande affärslösningar som uppfyller kraven i en miljö som fungerar on-demand."

Enligt avtalet ska IBM och Intentia gemensamt marknadsföra och sälja lösningen till utvalda segment och kunder över hela världen. IBM:s säljavdelning, som är störst i sin industri, kommer att marknadsföra det gemensamma utbudet, vilket kommer att utvidga Intentias räckvidd på marknaden ytterligare. IBM kommer att ha särskilt avdelade konsulter på Intentias IBM Competency Center för att stödja applikationsutveckling och testning, optimering, finjustering samt andra utvecklingsaktiviteter. Intentia kommer att arbeta med IBM Global Services när det gäller marknadsförings- och säljaktiviteter i utvalda fall.

Intentia kommer att föra fram IBM:s eServer* iSeries*, xSeries* och pSeries* maskinvara och mellanprogram som sitt förstahandsval och som optimala referensplattformar i sina marknads- och säljaktiviteter.

Företag inom trendsättande industrier, som tillverkning och distribution, håller på att integrera sina avgörande affärsprocesser och får tydliga produktivitetsvinster. Industrianalytiker har noterat att efter åratal av kostnadsbesparingar börjar dessa företag dra nytta av integreringen av sina marknadsförings-, sälj- och genomförandeprocesser genom applikationer för ERP, SCM och CRM. Detta bidrar till att de växer på marknaden generellt. Andra upplever efterfrågan från sina partner i försörjningskedjan att leverera information on-demand så att de kan hantera sina egna affärsprocesser bättre.

"Genom att standardisera våra affärsapplikationer enligt IBM:s infrastruktur kan vi minska utvecklingskostnaderna, öka produktiviteten i utvecklingen och utnyttja de möjligheter som skapas av 'on-demand'-eran", säger Björn Algkvist. "Intentias kunder vill ha öppna och dynamiska applikationer som kan köras på en rad olika plattformar. De vill också ha flexibilitet och låga ägandekostnader över tiden. Genom vårt partnerskap med IBM och genom att vi säljer lösningen gemensamt kan vi ge våra kunder ett integrerat, kraftfullt erbjudande av hög kvalitet, som är pålitligt och lätt att installera och underhålla."

"TAL letade efter ett integrerat försörjningskedjesystem som kunde hjälpa oss att hantera våra relationer med leverantörer, kunder och distributörer bättre", säger dr Harry Lee, vd för TAP-koncernen. TAP äger och driver klädfabriker i Hong Kong, Indonesien, Kina, Malaysia, Taiwan, Thailand och Mexiko och bland kunderna finns varuhus, detaljister, varumärken, katalogföretag och återförsäljare i hela Asien, Europa och USA. "I den här branschen handlar allt om service och med IBM:s och Intentias gemensamma lösning kommer vi att kunna lyfta oss till en högre nivå", säger Harry Lee.

Sedan Intentia grundades för nästan 20 år sedan, har Intentia och IBM framgångsrikt levererat affärssystem till mer än 3 000 kunder över hela världen. "Vi väljer IBM:s infrastrukturteknik som grund för våra applikationer eftersom de är ledande inom mellanprogrammarknaden och ger starkt stöd till Linux," säger Björn Algkvist.

"Möjligheten att snabbt få tillgång till information och överblicka lagersituationen, medan kunden väntar i telefon, är en stor förbättring. Det kunde vi inte göra tidigare", säger Dave Hooper, Global Director of Information Services på Mission Hockey. Företaget, som har sin bas i Kalifornien, tillverkar och distribuerar rullskridskor och hockeyskridskor, hockeyutrustning och -kläder till amatörer och professionella spelare och lag. "Bara det har förbättrat effektiviteten och kundservicen, samtidigt som vi minskat lageröverskottet, eftersom kunderna nu får veta vad som finns tillgängligt när samtidigt som de lägger sin order. Vi ser att IBM:s och Intentias gemensamma lösning kommer att hjälpa oss att bli ännu effektivare när det gäller att hantera order, genom lagret och ut till kunderna."

"Vi befinner oss i en period när snabba kommunikationer och flexibla försörjningskedjor är nödvändiga för att uppfylla kundernas behov", säger Roel Bakker, informationschef på Nutreco, ett globalt livsmedelsföretag med huvudkontor i Nederländerna. "Den integrerade lösningen ger oss insyn i hela försörjningskedjan. Vi får snabbt tillgång till korrekt information och får en helhetsbild som hjälper oss att fatta riktiga beslut. De främsta vinsterna kommer vi att se i de förbättrade affärsprocesserna, kortare lagertider och minskade kundfordringar, effektivare inköp, lägre ägandekostnader för IT och ökad försäljning."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup
Informationschef
Intentia International AB
Telefon: +46-8-5552 5766
Fax: +46-8-5552 5999
Mobiltelefon: +46-733-27 5766
e-post: thomas.ahlerup@intentia.se

Johan Berg
Verkställande direktör
Intentia Research & Development AB
Telefon: +46-8-5552 5613
Fax: +46-8-5552 5999
Mobiltelefon: +46-733-27 5613
e-post: johan.berg@intentia.se

Barbro Lådö
Presschef
Telefon: +46 8 793 4710
Fax: +46 8 793 4911
Mobiltelefon: +46 70 793 4710
e-post: barbro_lado@se.ibm.com

Om IBM PartnerWorld for Developers
PartnerWorld for Developers är en utvecklarresurs för IBM Business Partners. Det är ett världsomspännande program som är utformat att hjälpa programvaruutvecklare att få större räckvidd på marknaden, sänka sina affärskostnader och få ut sina produkter på marknaden snabbare. För ytterligare information, besök http://www.ibm.com/partnerworld, eller ring 1-800-627-8363 i Nordamerika, 1-770-835-9902 utanför Nordamerika.

Om IBM
IBM är världens största IT-företag och har varit ledande i 80 år när det gäller att hjälpa företag att förnya sig. IBM arbetar med företag i alla storlekar i hela världen för att sprida hela utbudet av IBM-teknik. För ytterligare information om IBM, besök www.ibm.com.

Om Intentia
Intentia är en av världens ledande leverantörer av systemlösningar för den samverkande ekonomin. Vårt mål är att bli den största leverantören genom att ge våra kunder morgondagens lösningar redan i dag. Intentia erbjuder sina kunder en en-leverantörslösning för alla behov inom den samverkande ekonomin för flera industrisektorer. Vi utvecklar, implementerar och underhåller våra egna lösningar för att kunna skapa högsta möjliga kundtillfredsställelse. Intentia Solution består av applikationer som omfattar Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Management (ENM), Supply Chain Management (SCM), Business Performance Measurement (BPM), e business och Value Chain Collaboration (VCC). Intentia har ungefär 3 100 anställda och levererar tjänster till över 3 500 kunder inom tillverknings-, underhålls- och distributionsindustrin genom ett globalt nätverk i ett 40-tal länder. Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B.
Beök Intentias webbplats på www.intentia.com

*Är ett varumärke eller registrerat varumärke som ägs av International Business Machines Corporation.