Intentia International AB

Intentia delårsrapport januari-juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2004 09:23 CEST

En kraftig ökning av licensintäkterna och minskade kostnader har genererat ett positivt rörelseresultat under kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 767 MSEK (771) under april-juni och 1 420 MSEK (1 532) under januari-juni.

Resultat efter skatt var -8 MSEK (-63) under april-juni och -136 MSEK (-179) under januari-juni.
Resultat per aktie var -0,1 (-1,7) SEK under april-juni och -1,0 (-4,9) SEK under januari-juni.

Licensintäkterna ökade med 26 procent till 260 MSEK (206) under kvartalet och med 2 procent under årets första halvår till 420 MSEK (413).

Licensorderingången under kvartalet ökade med 19 procent till 231 MSEK (194) och uppgick till 424 MSEK (457) under första halvåret. Intentia tecknade avtal med 46 nya kunder under kvartalet och med 63 nya kunder under januari-juni.

Konsultintäkterna uppgick till 501 MSEK (562) under perioden april-juni och 979 MSEK (1 107) under januari-juni. Konsultmarginalen var 17 procent (16) för kvartalet och 12 procent (14) för halvåret.

Rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (-40) under perioden april-juni och -104 MSEK (-127) under januari-juni.

Styrelsen utsåg Bertrand Sciard till verkställande direktör och koncernchef den 5 maj.


Delårsrapport januari-juni 2004