Intentia International AB

Intentia lanserar förkonfigurerade branschlösningar för snabbare implementeringar

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 10:08 CEST

QuickStep-lösningarna förkortar implementeringstiderna
med mer än 50 procent


Orlando, Florida, USA och Stockholm, Sverige, 2006-04-10 - Intentia lanserar förkonfigurerade Movex-applikationer för ett antal specifika branscher. Lösningarna kallas QuickStep och ska hjälpa företag att sänka kostnaderna för sina affärssystem genom att förkorta implementeringstiden med mer än 50 procent. Lanseringen görs idag vid Intentias användarkonferens för Movex som pågår i USA.

QuickStep för livsmedelsbranschen kommer att finnas tillgängligt senare under detta kvartal. Senare i år kommer QuickStep-lösningar även för för fashion, distributions-, tillverknings- och anläggningsintensiva branscher.


Inriktning på kunder som söker kontinuerlig förbättring
Kärnan i QuickStep är Intentia Application Suite, IAS 5.2, som lanserades i november 2005. QuickStep-lösningarna påskyndar implementeringen av IAS genom att mellan 70 och 90 procent av de viktiga processer som företag inom respektive bransch behöver är förkonfigurerade. Dessutom innehåller de tillämpningar med fullständiga funktioner och inga "light"-versioner och är utformade för global användning. Kunder kan lägga till ytterligare funktioner, komponenter och anpassningar som en del av ett kontinuerligt förbättringsprogram.

Den typiska QuickStep-kunden har en omsättning på mindre än 1,5 miljard kronor.

-- QuickStep är tänkt för snabbväxande medelstora företag, säger John Gledhill, ansvarig för branschlösningar inom Intentia. Flera av dessa företag anser att traditionella, fullständiga implementeringar av affärssystem är alltför tidskrävande och dyra. Ändå vill de inte fastna i en generisk lösning med begränsade branschspecifika funktioner eller behöva införskaffa extra branschmoduler. QuickStep tar hänsyn till deras behov av tillväxt och förändring.

-- QuickStep tvingade oss att tänka om när det gäller implementeringen. Vi vill gå längre än våra konkurrenter och maximera värdet med den nya lösningen genom att paketera branschfunktioner tillsammans med branschkunskap och vår kunskap om implementering.

Intentias avsikt är att kunderna ska kunna implementera QuickStep på mellan tre och sex månader, vilket är mindre än hälften av den tid som är normal för en implementation av affärssystem i dag. Det ger sänkta kostnader både för konsulter och interna resurser. QuickStep-lösningarna har utformats av Intentias branschexperter. Resultatet är att de inkluderar best practise inom varje bransch, baserat på Intentias erfarenheter från tusentals implementeringar under mer än 20 år.

QuickStep Food & Beverage lanseras först detta kvartal
QuickStep Food & Beverage - avsedd för livsmedelssektorn - är den första förkonfigurerade branschlösningen som lanseras. För kunder som vill lyckas i den alltmer efterfrågebaserade livsmedelsbranschen kommer den att erbjuda följande:

Hantering av den höga transaktionshastigheten
i leverantörskedjan
Planering och genomförande av leveranser och
transporter
Reducering av svinn pga hållbarhetsdatum
Uppfyllning av branschstandarder för
livsmedelssäkerhet, spårbarhet och kvalitetssäkring
Implementering av program för prissättning och
kampanjer
Planering av tillverkning och materialanvändning på
daglig basis och timbasis
Maximerad avkastning med planeringsfunktioner
Detaljerade lönsamhets- och serviceanalyser

QuickStep förverkligar Intentias vision
QuickStep-lösningarna ligger i linje med Intentias vision. Den tredje generationens programvara ska uppfylla kraven för medelstora företag som arbetar med det som Intentia kallar make, move and maintain. Funktioner som betonas är förenklad samverkan, branschspecifika behov, förbättrad användarvänlighet och lägre totalkostnader.

-- Vi anser att de generiska affärssystemens tid är förbi och att branschspecifika funktioner är ett av de områden där företag kan hitta konkurrensfördelar, säger Gledhill. Dessutom kommer flexibilitet att vara mycket viktig när det gäller att uppnå affärsmål. QuickStep kommer att göra det möjligt för kunder att lägga till fler funktioner och öka anpassningen stegvis.

QuickStep-användare får fördelarna i IAS 5.2, den enda helt Java-baserade affärssystemapplikationen som bygger på öppna standarder. QuickStep är enkel att integrera med systemen hos andra företag i leverantörskedjan och gör det lätt att lägga till framtida Intentia-applikationer eller program från andra leverantörer.

För ytterligare information, kontakta:

Lut Verschueren
Press Relations Manager
Intentia International AB
Telefon: +32 9 236 16 36
Mobil: +32 473 71 32 92
E-post: lut.verschueren@intentia.be

Peter Hagström
Intentia Consulting Sverige AB
Telefon: +46 31 792 84 90
Mobil: +46 733 13 84 90
E-post: peter.hagstrom@intentia.se

Hans Persson
Intentia Consulting Sverige AB
Telefon: +46 31 792 83 12
Mobil: +46 733 13 83 12
e-post: hans.persson@intentia.se

Eva Reftmark
Sund Kommunikation
Telefon: +46 8 508 935 10
E-post: er@sundkommunikation.se
Om Intentia
Intentia är den enda globala leverantören av affärssystem som till 100 procent är fokuserad på att förse företag inom tillverkning, distribution och underhåll med programvara och konsultservice. Våra kunder är verksamma inom vad vi kallar "the make, move and maintain market".

- 100 procent av våra resurser är fokuserade på den marknaden
- 100 procent av vår mjukvara är designad för den marknaden
- 100 procent av vår erfarenhet kommer från den marknaden

Intentia bildades 1984 och har mer än 3 000 installationer hos kund i ett 40-tal länder i hela världen. Vår produktportfölj omfattar för närvarande enterprise management, supplier relationship management, customer relationship management, supply chain management, value chain collaboration, enterprise performance management och workplace management.

Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. Besök oss på www.intentia.com

Intentia
The Intelligent Choice