Intentia International AB

Intentia tillkännager lönsamhetsåtgärder och säkrar ny finansiering

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2004 09:27 CEST

Stockholm, Sverige - Intentia International AB (publ) (XSSE:INT B) Sveriges största leverantör av affärssystem offentliggör idag styrelsens beslut om att genomföra en rad åtgärder för att öka lönsamheten och minska kostnaderna. Åtgärderna inkluderar en reducering av antalet anställda med omkring 16 procent. Omstrukture­ringskostnader om ca 250 MSEK kommer att belasta tredje kvartalet. Styrelsen har vidare slutit avtal med Tennenbaum Capital Partners om ny finansiering. Den nya finansieringen uppgår till 50 MUSD (ca 370 MSEK[1]) uppdelat på en lånedel och en riktad nyemission som är föremål för godkännande vid extra bolagsstämma. Intentia kommer följaktligen kalla till extra bolagsstämma så snart all dokumentation är färdigställd.

Styrelsens beslut är en del i Intentias nya affärsplan som kommunicerades den 2 juli. Planen omfattar effektivisering av organisation och ledning, koncentration på de branschsegment där Intentia har ett starkt erbjudande och ledande ställning, utnyttjande av tredjepart sälj- och implementationskanaler samt ökade resurser för att vidareutveckla Intentias Movex-applikationer.

- Vi fokuserar verksamheten inom alla affärsområden på att skapa ökat kundvärde inom vårt primära segment, medelstora företag, säger Bertrand Sciard, vd för Intentia. Detta möjliggör investeringar i marknader med stor potential och förbättringar i vårt erbjudande, samtidigt som vi sänker våra omkostnader och utgifter rejält. Genom de nya finansiella resurserna kan förändringar genomföras snabbt vilka får en positiv effekt på resultatet jämfört med nuvarande resultatnivå med bibehållen stark kapitalstruktur.

Delårsrapporten för andra kvartalet, som publicerades idag på morgonen, visar en ökning av licensintäkter med 26 procent och 8 procents minskning av kostnader jämfört med samma kvartal föregående år. Detta medför ett rörelseresultat på 14 MSEK.

- Intentias resultat för andra kvartalet visar att licensförsäljningen har tagit fart, men vår höga kostnadsbild gör att vi fortfarande har en rörelsemarginal på endast 2 procent - vi kan bättre. Våra åtgärder kommer att positionera Intentia som ett lönsamt och kundorienterat företag, fortsätter Sciard.


[1] Omräknat med 7:50 SEK / 1 USD