Intentia International AB

Intentia utser ny verkställande direktör

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 13:47 CEST

Intentia International AB (publ) (XSSE: INT B) offentliggör att man har utnämnt Bertrand Sciard till ny verkställande direktör. Björn Algkvist bibehåller sitt väsentliga ägande och kommer att ta en aktiv roll i styrelsen. Denna förändring kommer att ske inom kort.

Intentia har under åren gjort omfattande investeringar i produktutbud, teknologiskifte, en global integration av organisationen samt kundbas. Sammantaget har dessa investeringar resulterat i att Intentia idag är positionerat som ett av marknadens mest konkurrenskraftiga företag bland de ledande globala leverantörerna av affärssystem för medelstora företag.

Under de senaste åren då marknaden globalt utvecklats svagt, har Intentias målsättning varit att minska bolagets kostnadsmassa och samtidigt stärka Intentias strategiska position. De besparingsprogram som genomförts har medfört att Intentias kostnadsmassa på årsbasis minskat med i storleksordningen SEK 1 miljard. När nu marknaden stabiliseras och visar tecken på att börja växa igen anser styrelsen det vara rätt tidpunkt att utse en ny verkställande direktör.

Bertrand Sciard kommer närmast från posten som Executive Vice President inom GEAC med ansvar för all operativ verksamhet inom Europa, Asien och Mellanöstern. Bertrand Sciard har under sin karriär skaffat sig en gedigen erfarenhet av affärssystemmarknaden genom ett flertal ledande positioner inkluderande befattningen som Europachef för JBA Plc. och som VD för Presys. Dessförinnan innehade han ett flertal ledande befattningar inom IBM.

Bertrand Sciard kommenterade utnämningen "Jag ser det som en stor utmaning att få utveckla Intentia till att bli ett framgångsrikt, lönsamt och starkt globalt företag och att vidareutveckla Intentias relationer med framtida och existerande kunder. Intentia har ett mycket starkt produkterbjudande och kompetent personal som jag med tillfredställelse ser fram mot att få arbeta med."

Björn Algkvist kommenterade VD-bytet "Affärssystemmarknaden är fortsatt mycket intressant och jag är övertygad om att Intentia kommer att kunna dra stora fördelar av att marknaden nu visar tecken på att återgå till tillväxt. Jag kommer att fortsätta vara en betydande aktieägare i Intentia. Utnämningen av Bertrand Sciard är tidsmässigt väl vald och den möjliggör för mig att separera min ägarroll från den operativa rollen. Härigenom kommer jag att kunna fokusera mer på strategiska frågor inom ramen för styrelsearbetet. Intentia har fantastiska medarbetare och det är min övertygelse att detta i kombination med Bertrands erfarenheter kommer att skapa betydande värden för Intentia och Intentias kunder."

Dr. Romesh Wadhwani, Intentias styrelseordförande kommenterade utnämningen "Björn Algkvist har tillsammans med Intentias personal under 20 år framgångsrikt byggt ett av marknadens bästa företag inom sitt segment av affärssystemmarknaden. Jag anser att alla inblandade skall känna stolthet över den starka plattform man skapat avseende kundbas, teknologi, produktutbud och kompetens. Bertrand Sciard tillför Intentia en slagkraftig kombination av gedigen erfarenhet i att utveckla kundrelationer med operativt ledarskap. Dessa egenskaper kommer att vara avgörande framgångsfaktorer för att utveckla Intentia till den ledande leverantören av affärssystem för medelstora företag och därigenom skapa långsiktiga värden för Intentias kunder, personal och aktieägare."


För ytterligare information vänligen kontakta:
Björn Algkvist
Intentia International AB (publ.)
Telefon: +46 8 5552 5605
Mobil Tfn: +46 733 275 605

Dr. Romesh Wadhwani
Styrelseordförande
Intentia International AB (publ.)
Telefon: +1 650 935 9500
Mobil Tfn: +1 650 996 7712


Om Intentia
Intentia är den enda globala affärssystemleverantören som inriktar sig på medelstora företag. Vi förser kunder inom tillverknings-, underhålls- och distributionsindustrin med programvara, produkter och konsultlösningar. Intentia effektiviserar affärsprocesser genom att sträva efter att bygga 'det perfekta partnerskapet' med sina kunder. Med hjälp av programvara, skicklighet och engagerad personal tillhandahåller vi kompletta lösningar som ger största möjliga produktivitet och intäkter och samtidigt minskar kostnaderna. Intentia servar mer än 3 400 kunder via ett globalt nätverk i ett 40-tal länder.
Intentias Movexsvit av applikationer för den samverkande ekonomin omfattar customer relationship management, e-business, enterprise management, human resources management, enterprise performance management, supply chain management, value chain collaboration och Intentia Corporate Exchange.
Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) och handlas på Attract-40 listan under beteckningen INT B.
Besök Intentias webbplats på www.intentia.com