Intentia International AB

Intentia visar framtidens affärssystem - tredje generationens Movex fokuserar på flexibilitet för medelstora företag

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 10:09 CEST

Movex3 med serviceorienterad arkitektur, SOA, för kunder på marknaderna för tillverkning, distribution och underhåll.


Orlando, Florida, USA och Stockholm, Sverige, 2006-04-10 - Intentia offentliggör idag sina planer för Movex3, tredje generationen av affärssystemet Movex, som är utformat för att ge medelstora företag mer flexibla affärsprocesser. Drivkrafterna bakom Movex3 är omfattande och branschspecifika funktioner, förenklade integrationsmöj-ligheter samt ett mer lättanvänt gränssnitt.

Planerna för Movex 3 presenteras på Intentias användarkonferens för Movex som pågår i Orlando, USA.

-- Den globala affärsmiljön blir mer och mer dynamisk och de företag som kommer att lyckas är de som kan ta till sig förändringar som ger konkurrensfördelar, säger Intentias koncernchef Bertrand Sciard. Intentia kan hantera specifika affärsbehov för företag inom branscherna för livsmedel, fashion, tillverkning och distribution. Generiska affärssystem fungerar helt enkelt inte.

Kodnamn ADA
En mycket viktig del av Intentias planer för Movex3 är att ge medelstora företag verktygen för att förverkliga fördelarna med en serviceorienterad arkitektur (SOA), samtidigt som investeringen i Movex återanvänds. Syftet är också att undvika komplicerad hantering av olika webbtjänster. Det som möjliggör SOA i Movex3 har kodnamnet ADA, Active Document Adapter, vilket innebär att Movex3-applikationerna kan samverka med andra SOA-baserade webbtjänster och applikationer. Detta innebär att företaget snabbare kan ändra processer enligt sina affärsbehov.

I projekt ADA används Intentias 20-åriga erfarenhet inom olika branscher. Henrik Billgren, ansvarig för Intentias forskning och utveckling, beskriver ADA som idealiskt för medelstora företag.

-- Om man bryter ned stora affärsprogram till mindre delar får man fördelarna med SOA, men i realiteten blir komplexiteten och kostnaden för implementeringen alltför hög för medelstora företag, säger Billgren. Vi tror att Projekt ADA kommer att göra det möjligt för oss att närma oss SOA på ett sätt som känns rätt för de medelstora företagen genom att erbjuda både flexibilitet och förenklad implementering.

ADA-plattformen kommer att ge flexibla leverantörskedjor och affärsprocesser eftersom den tid och kostnad som krävs för att göra anpassningar reduceras markant.

-- Det bästa med Projekt ADA är att det bygger på våra kunders investering i Movex Java. De kan dra fördel av SOA snabbare, med mindre risk och med en lägre kostnad än vad som annars skulle vara möjligt, säger Billgren.

Helt nytt utseende
För att få in ett helt nytt tänkande i användningen och i gränssnittet har Intentia samarbetat med konsultfirman frog design i Kalifornien. Det ger ett nytt tänkande i användandet av gränssnitt i affärssystemen i dag. Det är alltför vanligt att användare föredrar kalkylprogram och andra verktyg som inte är kopplade till informationen i affärssystemet.


-- Vi förklarar krig mot den traditionella användarupplevelsen i affärssystemen, säger Billgren. Människor ska verkligen vilja använda systemet.

Cees van Dok, kreativ chef vid frog design, berättar att noggranna analyser har gjorts av användarnas behov.

-- Ett antal nya tekniker för användargränssnitt kommer att användas som vi tror kommer att radikalt förbättra både användbarheten och effektiviteten och verkligen ge Intentias applikationer ett eget utseende, säger han. Detta innebär enklare navigering, enklare att göra kundanpassningar av de formulär och funktioner som ger användaren snabbare beslutstöd. Det innebär också en renare visuell design.

Intentia har delat ut en prototyp till användare för att visa vad nya Movex3 kan innehålla.

-- Prototypen visar att Intentia förstår begränsningarna användaren upplever i dagens affärssystem, säger Herbert Schaffner, General Manager, Information Systems, Olympus Europa GmbH, en av Intentias kunder. Jag tycker det är positivt att se Intentias inriktning när det gäller att göra användarnas arbete mer innovativt.


Framtida inriktning
Intentias övriga lanseringar under konferensen kompletterar de Movex3-teman som står i fokus: bättre integration, bättre användarupplevelse och lägre kostnader.

Branschlösningarna i QuickStep sänker kostnaderna genom förkonfigurerade lösningar för Intentias nyckelbranscher, vilket reducerar implementeringstiden med 50 procent eller mer. Lösningarna som baseras på Intentias långa branscherfarenhet gör att upp till 90 procent av de processer och funktioner som företag inom dessa branscher behöver har förkonfigurerats
Stepping Up ger snabbare och enklare uppgraderingar av Intentias senaste Java-version.

Dagens lanseringar understryker Intentias ambition att ge sina kunder färdiga lösningar, vilket inkluderar applikationer, teknologi, verktyg för beslutsstöd, konsulttjänster och support.För ytterligare information, kontakta:


Lut Verschueren
Press Relations Manager
Intentia International AB
Telefon: +32 9 236 16 36
Mobil: +32 473 71 32 92
e-post: lut.verschueren@intentia.be


Henrik Billgren
Intentia International AB
Telefon: +46 5552 5629
Mobil: +46 733 27 56 29
e-post: henrik.billgren@intentia.se

Mikael Kekonius
Intentia International AB
Telefon: +46 31 792 81 00
Mobil: +46 733 138 325
e-post: mikael.kekonius@intentia.se

Björn Torold
Intentia International AB
Telefon: +46 40 691 38 76
Mobil: +46 733 15 93 02
e-post: bjorn.torold@intentia.se

Eva Reftmark
Sund Kommunikation
Telefon: +46 8 508 935 10
E-post: er@sundkommunikation.se


Om Intentia
Intentia är den enda globala leverantören av affärssystem som till 100 procent är fokuserad på att förse företag inom tillverkning, distribution och underhåll med programvara och konsultservice. Våra kunder är verksamma inom vad vi kallar "the make, move and maintain market".

- 100 procent av våra resurser är fokuserade på den marknaden
- 100 procent av vår mjukvara är designad för den marknaden
- 100 procent av vår erfarenhet kommer från den marknaden

Intentia bildades 1984 och har mer än 3 000 installationer hos kund i ett 40-tal länder i hela världen. Vår produktportfölj omfattar för närvarande enterprise management, supplier relationship management, customer relationship management, supply chain management, value chain collaboration, enterprise performance management och workplace management.

Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. Besök oss på www.intentia.com

Intentia
The Intelligent Choice