Intentia International AB

Intentias nyemission fulltecknad

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2003 09:45 CEST

Intentia International AB (publ) (XSSE; INT BE) har genomfört en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare, vilken har tillfört Bolaget cirka 400 miljoner kronor efter transaktionskostnader relaterade dels till nyemissionen, dels till erbjudandet till konvertibelinnehavarna. Nyemissionen tecknades till cirka 98 pro-cent av Bolagets aktieägare med stöd av företrädesrätt. Resterande aktier har tecknats subsidiärt av Bolagets aktieägare inom ramen för emissionens högsta belopp. Detta innebär att erbjudandet till konvertibelinnehavarna kommer att genomföras i enlighet med tidigare offentliggjorda villkor.

Likviden i konvertibelerbjudandet, inklusive räntekupong om 5 procent som förfaller den 15 juli 2003 uppgår till 36,3 miljoner Euro (cirka 332 miljoner kronor).

"Vi är glada över det starka stöd som Intentias aktieägare visat för styrelsens förslag till lösning på konvertibelfrågan," säger Björn Algkvist, verkställande direktör för Intentia International. Genom de nu genomförda transaktionerna kommer Intentias soliditet att pro forma uppgå till cirka 38 procent (22 procent per 31 mars 2003). Likvida medel kommer att öka med cirka 68 miljoner kronor efter nyemission och likvid i konvertibelerbjudandet. "Detta skapar en betydligt stabilare plattform för vår fortsatta verksamhet," säger Björn Algkvist. "Den förstärkning av balansräkningen som är resultatet av de nu genomförda transaktionerna kommer ytterligare att stärka vår konkurrenskraft, då kunderna i allt större utsträckning fokuserar på den långsiktiga stabiliteten hos de leverantörer man utvärderar."

De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på Stockholmsbörsens O-lista i slutet av juli 2003. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier till 109 719 600 fördelat på 3 403 920 A-aktier samt 106 315 680 B-aktier motsvarande ett aktiekapital om 1 097 196 000 svenska kronor.

Carnegie är rådgivare till Intentia i samband med erbjudandet till konvertibelinnehavarna och företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Björn Algkvist, Verkställande direktör
Intentia International AB
Telefon: +46-8-5552 5605 Fax: +46-8-5552 5999
Mobiltelefon: +46-733-27 5605 e-post: bjorn.algkvist@intentia.se

Håkan Gyrulf, Finansdirektör
Intentia International AB
Telefon: +46-8-5552 5825 Fax: +46-8-5552 5999
Mobiltelefon: +46-733-27 5825 e-post: hakan.gyrulf@intentia.se

Thomas Ahlerup, Informationschef
Intentia International AB
Telefon: +46-8-5552 5766 Fax: +46-8-5552 5999
Mobiltelefon: +46-733-27 5766 e-post: thomas.ahlerup@intentia.se

Om Intentia
Intentia är en av världens ledande leverantörer av systemlösningar för den samverkande ekonomin. Vårt mål är att bli den största leverantören genom att ge våra kunder morgondagens lösningar redan i dag. Intentia erbjuder sina kunder en en-leverantörslösning för alla behov inom den samverkande ekonomin för flera industrisektorer. Vi utvecklar, implementerar och underhåller våra egna lösningar för att kunna skapa högsta möjliga kundtillfredsställelse. Intentia Solution består av applikationer som omfattar Customer Relationship Management (CRM), En-terprise Management (ENM), Supply Chain Management (SCM), Business Performance Mea-surement (BPM), e-business och Value Chain Collaboration (VCC). Intentia har mer än 3 200 anställda och levererar tjänster till över 3 400 kunder inom tillverknings-, underhålls- och distri-butionsindustrin genom ett globalt nätverk som omfattar drygt 40 länder. Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B.

För mer information om Intentia, besök Intentias webbplats på www.intentia.com