RISE Research Institutes of Sweden AB

​Interactive Institute blir RISE Interactive

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2017 11:38 CET

De statliga industriforskningsinstituten Swedish ICT, SP och Innventia har gått samman för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Som ett led i detta byter Interactive Institute namn till RISE Interactive.

RISE, Research Institutes of Sweden, som den nya stora innovationsaktören heter, kommer på sikt att erbjuda fler tjänster under samma tak och därigenom stärka sin roll som innovationspartner till svenskt näringliv och offentlig sektor.

RISE är organiserat i sex divisioner där RISE Interactive ingår i divisionen RISE ICT. Interactive Institute Swedish ICT AB kommer att finnas kvar juridiskt under befintligt organisationsnummer till dess att Bolagsverket godkänt ändring av företagsnamn. Det betyder att våra partners tills vidare kommer att fortsätta möta det gamla bolagsnamnet i offerter, kontrakt, avtal och andra legala handlingar.

Läs mer om RISE Interactive: https://www.tii.se/
Läs mer om RISE: http://www.ri.se/

RISE Interactive är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet har under det senaste decenniet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, beteende, ljuddesign, spel, och upplevelser och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT-forskning. www.tii.se

RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se