RISE Research Institutes of Sweden AB

Interactive Institute vill öka upplevelsen av egenproducerad el

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 09:51 CEST

Drygt 20 000 svenska hushåll äger andelar i vindkraftverk och antalet ökar hela tiden. Till skillnad från dem som äger solceller bor vindkraftägarna oftast en bit ifrån sina anläggningar. I ett projekt som finansieras av Energimyndigheten kommer Interactive Institute tillsammans med O2 Vindels kunder att designa tjänster som ökar upplevelsen av egenproducerad vindkraft.

Åttio procent av världens energiproduktion måste inom en snar framtid bytas ut, från kol och olja till förnyelsebara energislag så som solenergi och vindkraft. Att konsumenter blir småskaliga elproducenter förutspås av många bli en viktig del av ett framtida hållbart samhälle. I projektet ”Visualisering av personlig elproduktion” utgår Interactive Institute från privatpersoners engagemang och intresse av att aktivt delta i en omställning mot ett klimat- och energismartare samhälle. Forskare och elkonsumenter kommer tillsammans att designa koncept som ska vidareutvecklas till ett beslutsstöd för användare av t ex privata solcellsanläggningar eller kooperativt ägande av vindkraftanläggningar. Projektet finansieras av Energimyndigheten och är kopplat till ett parallellt projekt som finansieras av Vinnova.

– Redan idag kan i princip vem som helst producera sin egen el genom att gå med i vindkraftkooperativ eller genom att sätta upp solceller på tak eller balkong, säger Anton Gustafsson, doktor i tillämpad informationsteknologi och forskare på Interactive Institute. En av frågorna i projektet är hur kan design användas för att underlätta för människor att styra sin egen energiproduktion och användning av densamma mot ett hållbart samhälle?

-De flesta andelsägare känner en stolthet över sitt val och vill visa att de är delägare i vindkraft. Många vill också sprida budskapen vidare. Det här projektet kan ge oss värdefull information för hur vi kan stärka våra kunders upplevelse och ge dem rätt verktyg, säger Linda Magnusson, VD för O2 Vindel. Projektet har precis startat och kommer att pågå till sista december 2011.

Kontakt:

Interactive Institute:
Anton Gustafsson, doktor i tillämpad informationsteknologi
Telefon: 070-3643434
E-post: anton.gustafsson@tii.se
www.tii.se

O2 Vindel:
Linda Magnusson, VD
Telefon: 070-3953414
E-post: linda.magnusson@o2.se
www.o2.se

Interactive Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet utvecklar nya forskningsfält, koncept, produkter och tjänster, och är strategisk rådgivare till företag och organisationer. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå. Interactive Institute har ca 55 anställda. http://www.tii.se