Yabot AB

Interaktiva berättelser på ny plattform från Yabot

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2020 19:50 CEST

Vi kallar Yabot för ”berättelseförlaget”, det innebär att vi sätter berättelsen före mediet den presenteras på – papper, e-bok eller ljud. I höst presenterar vi PulpTales.se, en plattform för interaktiva berättelser i alla genrer. 

"Vi är alla olika och det är ju fantastiskt, eller hur? Varför inte låta berättelserna vi läser spegla detta?" säger Mats Ingelborn, vd Yabot AB. 

Interaktiva berättelser är berättelser där läsaren kan vara med och, i viss utsträckning, bestämma handlingen. Det vanligaste är att läsaren presenteras med val som tar berättelsen åt olika håll. En interaktiv berättelse har därför flera parallella historier och kan även ha olika slut.

En traditionell berättelse kan liknas vid en väg, om än ibland slingrig, där läsaren leds framåt av författaren, får uppleva förutbestämda händelser som leder till ett absolut slut. I den interaktiva berättelsen kan läsaren välja olika riktningar vid varje vägskäl och få olika upplevelser vid olika läsningar, och till och med nå olika slut.

Ibland tar den interaktiva berättelsen även in moment från spelvärlden och låter läsaren få poäng, göra olika val beroende på vad som tidigare utförts eller göra saker på tid.

"Vi söker nu författare som vill skriva interaktiva berättelser",avslutar Mats Ingelborn. 

PulpTales.se kommer Yabot att tillhandahålla interaktiva berättelser med planerad premiär i september. 

Yabot :: Stories reflecting today

På Yabot ger vi inte ut böcker – vi publicerar berättelser.

Yabot återpublicerar, moderniserar och tillgängliggör klassisk kiosklitteratur. Litteratur som är lättillgänglig och lättkonsumerad, litteratur som passar utmärkt för dagens stressade människor.

Yabot ger även ut ny facklitteratur och skönlitteratur. Vi har också tjänster för dig som vill sköta din egen utgivning.