Mental Ergonomi, Anneli Godman

Interaktivt utbildningsverktyg mental ergonomi

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 15:15 CEST

Hur starka är hjärnorna hos er?
Mental Ergonomi är som styrketräning för hjärnan. Och det lärs ut med metoder och hjälpmedel som tar fasta på hur hjärnan funkar.

Statistik att det endast är några få procent som verkligen gör förändringar i sin vardag efter en föreläsning/utbildning. Det beror troligen på att hjärnan behöver många påminnelser och mycket övning för att förändring ska komma till stånd.

Interaktivt utbildningsverktyg
Vi har tagit fasta på detta och skapat ett interaktivt utbildningsverktyg i form av ett stimulerande och pedagogiskt "spel" där deltagarna får kunskap, övningar och personlig återkoppling/coaching. Man samlar poäng genom att planera, hantera press, fokusera, prioritera, reflektera och interagera på ett sätt som hjärnan gillar. Då leverera den.

Träningen ger minskad stress och högre arbetstillfredsställelse
Efter flera spelomgångar kan vi konstatera att verktyget bidrar stort till att deltagarna verkligen använder den vetenskapligt belagda kunskapen om mental ergonomi i sin vardag. Vilket bidrar till mindre stress, höjd kvalitet i prestationen och därmed ökad känsla av tillfredsställelse över arbetsdagarna.Så här säger några deltagare:
"Tidigare har jag ibland haft känslan att min dag är upphackad av en massa saker jag inte kan styra över. Men det är mer resepektfullt mot mig själv att ge mig själv den arbetsdag av flow och effektivitet jag önskar."

"Måndagen var kaotisk. Valde 3 fokus och prioriterade/ omplanerade ett möte vilket gjorde att jag fick luft och kunde klara av min valda uppgifter en och en på ett sätt som inte gjorde mig stressad. Kom hem itid!"
"Idag hann jag med alla punkterna utan problem och jag fortsatte träna på att tänka att jag hade "gott om tid". Känner mig mycket nöjd både med mig själv och dagen."

Mental Ergonomi är kostnadseffektiv styrketräning för hjärnan
När det gäller kostnad för den interaktiva utbildningen har vi olika upplägg. Slutsumman hamnar ofta kring någon tusenlapp, ibland mindre, per anställd. Och vi pratar fyra veckors utbildning och träning med personligt stöd! Betänk att en utbränd medarbetare kostar 400 000 kr i genomsnitt. Exklusive lidande. Mental Ergonomi är en låg investering för att minska både kostnader och lidande. Utan att prestationsnivån blir lidande. Snarare tvärtom.

Kontakt önskas
Jag skulle vilja presentera utbildningsverktyget lite närmare för de som förstår eller vill förstå nyttan. Varmt välkommen att höra av dig!

Anneli Godman
Mental Ergonomi
070-206 14 58
www.agodman.se

Detta är Mental Ergonomi: Anneli Ekström Godman, "den ofrivillige stressexperten", har en vision: att sprida kunskap om hur vi kan fungera på topp utan att bränna ut oss. Det går att kombinera hög produktivitet och välmående. Neuroledarskap och Mental Ergonomi ger kunskap och åtgärder. Verksamheten drivs inom Rindö Re AB.