Intercult

Intercult söker kulturprojekt att vägleda till finansiering

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 13:15 CET

INTERCULT SÖKER KULTURPROJEKT ATT VÄGLEDA
- hela vägen till ansökningar om internationell finansiering (EU, Nordic, m.m.)

Vi vet att det finns många bra projektidéer och att det krävs en hel del förkunskaper för att hitta fram till internationell finansiering. Vilka kriteria finns? Hur hittar man partners? Vilka fonder och program kan man söka till?

Intercult söker spännande projekt att vägleda inför ansökningar om internationell finansiering under 2010. Vi söker projekt som kommit en bit på vägen. Intercult, inom ramarna för Europeiskt Resurscentrum för Kultur, erbjuder sin expertis och erfarenhet i syfte att öka chanserna för svenska ansökningar till t.ex. EUs kulturprogram, Kulturkontakt Nord och andra.

Så här går det till
Från och med 1 februari 2010 kan du ladda ner ett formulär där du fyller i en projektöverblick, samt svarar på frågor om potentiella partners och projektets styrkor och svagheter ur ett europeiskt perspektiv.

Intercult väljer ut 2-3 projekt som vi tror har särskilt god potential att utvecklas och lägger upp en plan tillsammans med sökanden som följs fram till deadline, t ex 1 oktober 2010 för EU:s kulturprogram

Ladda ner ansökningsformuläret och fyll i kontaktuppgifter här www.intercult.se/erk/ansokan

Skicka in projektbeskrivning och anmälan till oss senast 28 februari 2010 till chrissie.faniadis@intercult.se

Presskontakt
Vanessa Ware, kommunikation, Intercult
Tel 08 644 10 23, 070 750 24 54
Vanessa.ware@intercult.se

Intercult har mångårig erfarenhet av att framgångsrikt skriva ansökningar, driva EU-finansierade projekt och har ett brett internationellt nätverk. Vi förmedlar denna kompetens genom kurser och konsultationer. Deltagarna kommer från offentliga instanser, institutioner och fria grupper. Kompetensutvecklingen är en del av Europeiskt Resurscentrum för Kultur (ERK). Läs mer om ERK på www.intercult.se

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv

Vi skapar storskaliga internationella och gränsöverskridande scen/konstprojekt. Vi utbildar och ordnar seminarier inom ramen för Europeiskt Resurscentrum för Kultur och Europa Direkt. Vi är aktiva på den nationella och internationella kulturpolitiska arenan.

Intercult arbetar med verksamhetsstöd från Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting. Våra projekt stöds av EU:s kulturporgram, Svenska Institutet, European Cultural Foundation, Kulturkontakt Nord m fl