Mason Management AB

Interim Management i Sverige och internationellt

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 17:26 CET

Interim management är ett intressant alternativ i karriären

Vi ser en ny generation av ledare som är mer individualister och vill pröva och utveckla sitt ledarskap. De söker också möjligheten till ”en andra karriär”, att ta uppdrag och erbjuda sin samlade kompetens i rollen som interimschef. Interimschefer i strategisk ledarskapsförsörjning ger den flexibilitet och spetskompetens som behövs för att klara utmaningarna i ekonomin under de närmaste åren.

Internationell undersökning

Mason är partner i Senior Management Worldwide SMW med 16 partner i Kina, Europa och Nordamerika. Med kapacitet på plats i 17 länder och genomförda uppdrag i över 40 länder, är SMW den första och hittills största internationella affärspartnern för Interim Executives. SMW har genomfört en internationell undersökning där över 13 000 interimschefer i 12 länder tillfrågats att medverka.

Vilka interimscheferna är och vad de gör

Den största ökningen av interimchefer sker i åldersklassen 45–50 år, samtidigt som ålder 60+ står för den största minskningen. Medelåldern på interimschefer i Sverige är 2016 ca 50 år och internationellt är medelåldern 53 år.

Andelen kvinnliga interimschefer ökar stadigt i Sverige. Från 13 % år 2009 till 27 % 2016. I en internationell jämförelse har Sverige en andel kvinnliga interimschefer i nivå med Storbritannien. Internationellt är andelen kvinnliga interimschefer 14 % så Sverige har en positiv utveckling.

88 % av kvinnorna och 87 % av männen har tagit ett medvetet beslut att arbeta som interimschef som alternativ till en anställning vilket är intressant i debatten om andelen kvinnliga ledare och kvotering till bolagsstyrelser i näringslivet.

Interimscheferna upplever en ökad efterfrågan på sin kompetens med 38 % sedan 2015. Internationellt har efterfrågan ökat med 75 % och i Sverige med 87 % under de senaste fem åren.

Undersökningen visar att svenska interimschefer har en medelålder på 50 år. De är engagerade i uppdrag minst 200 dagar per år där 68 % tar uppdrag på C-nivå. 56 % har minst tre års erfarenhet och 29 % minst sju års erfarenhet av att arbeta som interimschef.

37 % har styrelseuppdrag, 18 % som styrelseordförande och 38 % i advisory board roller, vilket är jämförbart med interimschefer i Europa.

För mer information läs hela nyheten på MyNewsDesk

eller kontakta oss på jan.andersson@mason.se

Mason Management AB

Vilka utmaningar har ni i er strategiska ledarskapsförsörjning och hur kopplar ni det till era strategiska mål?

I Sverige och internationellt

Vårt arbete bygger på förtroendefulla och personliga relationer med både klienter och interimschefer. Oavsett inom vilken sektor bolaget är verksamt finns det många likheter i de utmaningar man ställs inför i sin strategiska ledarskapsförsörjning. Det personliga ledarskapet i kombination med framgångsrika erfarenheter av liknande situationer är nycklar till ett väl genomfört uppdrag där en interimschef kan vara en lösning.

Etablering i USA eller joint venture i Kina kräver en internationell leverantör som kan erbjuda lokala lösningar med stor flexibilitet.

Har ni den efterfrågade kapaciteten för att nå de strategiska målen?