AFS Interkulturell Utbildning.

Interkulturell kompetens i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 15:31 CEST

I en alltmer globaliserad och integrerad värld blir interkulturell kompetens en
förutsättning för att vi ska kunna leva och verka tillsammans – för en bättre
värld. Men trots att Sverige är ett litet land med stort beroende
av utbyte med omvärlden, och trots att Sverige idag har en etniskt
blandad befolkning, är intresset för interkulturell kompetens lågt.

I svensk skola ges inte längre förutsättningar för utbytesstudier. Elever
uppmuntras inte att åka iväg ett skolår och skolor är tveksamma till att ta
emot utländska utbyteselever p.g.a. osäkerhet om skolpeng ges. Dessutom finns
inte, som i Danmark och Norge, kvalitetskontroll av de arrangörer som är verksamma eller något stöd via CSN eller andra offentliga medel för att göra det möjligt för en bredare grupp av ungdomar oavsett bakgrund att få utveckla sin interkulturella förmåga.

Att tidigt komma utanför sin egen kulturella bekvämlighetszon har stor betydelse för hur man vidareutvecklar sin förståelse för andra kulturer och de val man gör i livet. Att vara utbytesstudent är ett första steg för att tänja sina kulturella gränser.

Som ett första steg för att väcka frågan om vikten av interkulturell kompetens bjuder AFS in till ett frukostsamtal i Almedalen. I panelen är bl a Dag Klackenberg, VD Svensk Handel, Meg Tivéus, styrelseproffs och Michael Nally. VD MSD Sverige.

Välkommen att diskutera värdet av interkulturellt lärande idag och vilken roll utbytesstudier kan spela – för individen, för Sverige och för världen.

AFS är en internationell ideell organisation som arbetat för fred och ökad
förståelse mellan människor och kulturer genom utbytesprogram och ideellt
engagemang sedan 1948. Vår målsättning är att unga människor ska få möjlighet
till ett upplevelsebaserat interkulturellt lärande som ger dem förutsättningar
att bidra till en fredligare värld – lokalt och globalt.