Jernhusen AB

Interlink ny terminaloperatör när Helsingborgs godsterminal öppnar för kombitrafik

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 11:26 CEST

Jernhusens godsterminal i Helsingborg blir kombiterminal den 15 oktober när terminalen tas i drift för trailer- och containertrafik på järnväg.

När kombiterminalen öppnar finns det kapacitet för 30 000 enheter per år. Från 2014 ökas kapaciteten då terminalen får tillgång till totalt 2 400 meter hanteringsspår. Helsingborg är en viktig logistiknod för bland annat livsmedelsbranschen och terminalens centrala läge är också optimal för citydistribution.

Interlink blir terminaloperatör på Helsingborgs kombiterminal och kommer också att hantera driften av den intilliggande godsterminalen i framtiden. 

- Vi är mycket glada för att kunna komma ingång med trafiken på Helsingborgs kombiterminal. Terminalen kommer att trafikeras av flera tåg upp till sex dagar i veckan, så beläggningen är i princip full, säger Christian Hallberg, vd för Interlink Logistik AB.

Helsingborgs kombiterminal har en elektrifierad anslutning vilket gör angöring till terminalen både snabbare och smidigare och transportköpare kan då spara både tid och pengar.

- Helsingborgs kombiterminal blir ytterligare en kombiterminal i Jernhusen terminalnätverk i Sverige. Med effektiv samordning mellan terminalerna kan mer gods köras på järnväg och vi avlastar vägnätet från tunga transporter, säger Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.

För mer information kontakta:
Peder Landström, affärsutvecklare Jernhusen, tel: 072-222 45 96
Thomas Marot, kundansvarig förvaltare Jernhusen, tel: 0722-29 11 28
Press: Ann Hermansson, marknadskommunikatör Jernhusen, tel: 0734-13 32 46.

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 262 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 251 fastigheter med ett totalt marknadsvärde på 11,5 miljarder kronor.