AMF

Internaffärer och bonusar bakom lågt förtroende för livbolagen

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 10:44 CEST

Internaffärer där spararna har kommit till korta samt optioner och
bonusar till cheferna är de viktigaste skälen till att svenskarna har
lågt förtroende för livbolagen. Medieuppmärksamheten kring bolagen det
senaste året har också påverkat förtroendet negativt. Det visar en
undersökning som AMF Pension har låtit göra. Men trots misstron tänker
över 90 procent av dem som pensionssparar idag fortsätta med det.

I undersökningen uppger 19 procent av de tillfrågade att de hade mycket
lågt förtroende för livbolagen och ytterligare 35 procent att de hade
lågt förtroende. Totalt har endast 7 procent mycket stort eller stort
förtroende. Mer än hälften, 51 procent, uppgav att det senaste årets
uppmärksamhet i medierna hade försämrat deras inställning till
branschen.

Till dem som har lågt förtroende ställdes följdfrågan "Varför har du
litet förtroende för livbolagen?" 22 procent angav interna affärer där
spararna kommer till korta, och 13 procent refererade till optioner och
bonusar. Nästan lika många, 12 procent, angav Skandias affärer som orsak
till det låga förtroendet. 12 procent angav tjänstemän i livbolagen som
skor sig själva som förklaring.

Drygt hälften av de tillfrågade pensionssparar privat. Och trots
misstron mot bolagen uppger 75 procent av dessa att de tänker fortsätta
spara på samma nivå som tidigare. 18 procent har för avsikt att öka sina
pensionsavsättningar. Det är de yngsta i undersökningen, de mellan 20
och 29, som framförallt utmärker sig för att vilja öka sitt sparande.

- Det är helt klart att livbolagsbranschen måste putsa upp sitt
anseende. Men pensionsförsäkringar har faktiskt varit en god placering
om man ser det över litet längre perioder. Livbolagens traditionella
förvaltning avkastade i snitt 10,6 procent per år mellan 1993 och 2002.
Det är mycket bra om man tar hänsyn till den måttliga risken i en sådan
försäkring och att börserna har varit ganska skakiga under perioden,
säger Anna Allerstrand, trygghetsekonom på AMF Pension.

Undersökningen gjordes under maj månad av Research International (f d
Sifo). 1059 svenskar i åldrarna 20 till 60 år svarade på frågorna.
Resultaten finns tillgängliga här:
http://www.amfpension.se/upload/Dokument/PDF/Rapport_inställning_till_li
vbolagen.pdf


För ytterligare frågor, kontakta Anna Allerstrand, trygghetsekonom,
070-519 24 60 eller Conny Johanson, Chef Information 070-216 23 16.


AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt
Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs
enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF
Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.