IGE International Gold Exploration AB

INTERNATIONAL GOLD EXPLORATION: ETABLERING AV VERKSAMHET I ANGOLA

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 09:18 CET

IGE AB har beslutat att etablera en permanent verksamhet i Angola rörande prospektering och gruvbrytning av mineraler och diamanter.

Ett Letter of Intent har tecknats med angolanska partners rörande två diamantkoncessioner med stor potential, varav den ena befinner sig i slutskedet inför produktion. Målsättningen är att slutförhandlingarna skall avslutas innan halvårsskiftet 2006. Beträffande diamanter kommer bolagets verksamhet även att omfatta produktion. Övriga mineraler kommer att bli föremål för IGE's sedvanliga affärsidé d.v.s. prospektering följt av kommersialisering.

IGE's VD Michael Nilsson kommenterar "Angola är ett av världens rikaste länder avseende naturtillgångar av olja, mineraler och diamanter. Sedan freden 2002 pågår ett omfattande arbete med att utveckla produktion av diamanter och basmetaller. Sverige har genom åren haft en viktig roll i Angolas utveckling till en självständig stat. I och med vårt etableringsbeslut får vi som svenskt företag exceptionella accessmöjligheter till ytterligare intressanta projekt i Angola. Dessutom kan vi direkt bidraga till landets positiva utveckling"
För mer information kontakta:

Michael Nilsson, VD telefon +46 8 20 46 09 alt +46 70 3390388

International Gold Exploration (IGE) är ett svenskt gruv- och prospekteringsbolag med verksamhet i Sverige och Afrika. Bolaget är marknadsnoterat på Oslo Börs sedan 1997. IGE har cirka 1000 aktieägare i Norge och Sverige. IGEs övergripande strategi är att växa genom utveckling av egna gruvaktiviteter och/eller uppköp av gruvverksamhet. Guldproduktion pågår i begränsad omfattning vid en helägd anläggning i Kenya.