IGE International Gold Exploration AB

INTERNATIONAL GOLD EXPLORATION: INTERNATIONAL GOLD EXPLORATION IGE AB HAR BESLUTAT OM AVNOTERING FRÅN NGM EQUITY

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 14:48 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51426


(NGM:IGE och OSE:IGE)

Styrelsen i International Gold Exploration IGE AB ("IGE") har beslutat att avnotera bolagets aktie från handel på NGM Equity. Sista handelsdag kommer att vara fredagen den 5 juni 2009.

Styrelsens beslut grundar sig på att handeln med bolagets aktie på NGM Equity är mycket begränsad samt att det resursmässigt är relativt krävande att vara noterad på två reglerade marknadsplatser, i synnerhet för ett mindre bolag med begränsade administrativa resurser. Noteringen på Oslo börs (OB Match) kvarstår enligt tidigare.

Beslutet medför inga större förändringar för bolagets svenska aktieägare. Aktieägare med depåer hos finansiella institut i Sverige kommer även fortsättningsvis att kunna handla aktien med skillnaden att den efter den 5 juni endast prissätts i norska kronor. Ägare med aktierna förvarade på svenska VP-konton kan eventuellt, beroende på i vilken bank man är kund, bli tvungna att öppna depå alternativt flytta aktierna till ett norskt värdepapperskonto (VPS-konto). Kunder med aktier registrerade på VP-konton i Sverige ombeds att kontakta respektive bank för mer information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Fellbom
VD International Gold Exploration IGE AB
Telefon: +46 8 20 46 09 / +46 73 322 57 86
E-mail: tomas.fellbom@ige.se

Thomas Carlsson
CFO International Gold Exploration IGE AB
Telefon: +46 8 20 46 09 / +46 70 552 26 22
E-mail: thomas.carlsson@ige.se


International Gold Exploration IGE AB (publ) är ett svenskt prospekterings- och gruvföretag med fokus på diamanter, nickel och guld. Bolaget startade i början av 2009 alluvial brytning av diamanter i Angola samt guld i Kenya. IGE har en projektport-följ fördelade inom följande länder: Angola, Kenya, Sverige, Norge och Burundi. IGE är noterat på Oslo börs sedan 1997 och på den svenska NGM-listan sedan 2005. IGE har sitt huvudkontor i Stockholm.
För mer information besök