IGE International Gold Exploration AB

INTERNATIONAL GOLD EXPLORATION: UPPDATERING AVSEENDE KILIMAPESA GOLD-PROJEKTET I KENYA

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 09:11 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51313

(NGM:IGE och OSE:IGE)

International Gold Exploration IGE AB ("IGE") uppdaterar härmed avseende utvecklingen av bolagets 50-50 ägda joint-ventureprojekt tillsammans med Goldplat Plc; Kilimapesa Gold i Kenya.

Sammanfattning:

* Igångsättandet av produktionsanläggningen framskrider, 400 ton malm har hittills behandlats
* Bolaget avser att öka produktionen till 900 ton malm per månad under april 2009, av dessa skall 750 ton malm komma från underjordsbrytning och resterande del från höghaltig avfalls-sand. Kompletteringen av malmen med höghaltig avfallssand, vilken innehåller halter mellan 6 och 15 g/t guld (Au), har påbörjats.
* Produktionsstarten är något försenad på grund av driftstörningar, bolaget bedömer dock att uppnå en produktion om mellan 4 kg (124 oz) och 6 kg (187 oz) guld per månad så snart ver-ket når en produktionsvolym om 900 ton malm per månad
* Den första transporten av guldmättat kol och koncentrat kommer att skickas till ett raffinaderi i Sydafrika i slutet av april 2009.
* Nyligen erhållna resultat från genomförs prospektering inom projektet är uppmuntrande:
- Utvecklingsarbetet under jord har korsat två nya kraftiga ådror. Den ena ådern har en sträckning om 15 m av 9,3 g/t Au med en bredd om 115 cm
- Borrprogrammet i gruvort B bekräftar ådror på ett större djup än det underjordsarbete som hittills genomförts med uppmuntrande halter upp emot 4,6 g/t Au med en sträck-ning om 150 cm
- Borrningen inom målområdet i Meghor, vilket bedöms ha god potential baserat på höghaltiga fynd gjorda av lokal småskalig guldbrytning, har inletts
- Prospektering av andra områden, inom vilka höghaltiga fynd har gjorts, fortlöper

* Upplaget av avfallssand från småskalig gruvbrytning växer - 1 700 ton avfallssand finns nu i lager och ytterligare 1 500 ton har säkrats genom kontrakt.
* Ansökan om brytningslicens har lämnats in till Gruv- och Geologiministeriet.

Resultaten från borrprogrammet i gruvort B följer i nedanstående tabell:

(För tabell se bifogad fil.)

Koordinaterna är mätta med GPS. Skall bekräftas genom ytterligare studie
För mer utförlig information avseende ovan resultat, vänligen se bifogad pressrelease från Goldplat Plc

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Fellbom
VD International Gold Exploration IGE AB
Telefon: +46 8 20 46 09 / +46 73 322 57 86
E-mail: tomas.fellbom@ige.se

Thomas Carlsson
CFO International Gold Exploration IGE AB
Telefon: +46 8 20 46 09 / +46 70 552 26 22
E-mail: thomas.carlsson@ige.se

International Gold Exploration IGE AB (publ) är ett svenskt prospekterings- och gruvföretag med fokus på diamanter, nickel och guld. Bolaget startade i början av 2009 alluvial brytning av diamanter i Angola samt guld i Kenya. IGE har en projektport-följ fördelade inom följande länder: Angola, Kenya, Sverige, Norge och Burundi. IGE är noterat på Oslo börs sedan 1997 och på den svenska NGM-listan sedan 2005. IGE har sitt huvudkontor i Stockholm.
För mer information besök www.ige.se