IGE International Gold Exploration AB

INTERNATIONAL GOLD EXPLORATION: UPPDATERING OLSERUM PROJEKTET

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 09:09 CET

Bolaget vill med denna pressrelease uppdatera projektstatus för Olserum. Området har under 2004 till 2005 genomgått omfattande prospekteringsarbeten. Malmberäkning avseende indikerad mineraltillgång kommer att presenteras i närtid.

IGE har ansökt om förlängning av berörd koncession.

En grundregel i minerallagen är att det företag som ansökt om förlängning först också erhåller densamma. Bergsstaten behandlar ärendet om förlängning den 22 Februari 2006.

Michael Nilsson, bolagets VD kommenterar: "- Vi ser mycket positivt på Olserumsprojektets utveckling och framtid. Förlängningen av undersökningstillståndet är ett formellt ärende som inte påverkar projektets framtid"

IGE har som affärsidé att utveckla mineralfyndigheter. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge och Kenya.
IGE är noterat på Oslo Börs sedan 1997 och på NGM börsen i Stockholm sedan maj 2005.

Stockholm, 14 Februari 2006


Michael Nilsson
President & CEO
International Gold Exploration IGE AB