Novartis Onkologi

Internationell Cushings-forskare på expertmöte i Umeå

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 12:07 CET

Sveriges ledande experter på endokrina sjukdomar, sjukdomar i kroppens hormonproducerande organ, samlas till ett expertmöte i Umeå i veckan. En av sjukdomarna som uppmärksammas är Cushings sjukdom. Den internationellt ledande experten Martin Reinke leder diskussionen.


Cushings sjukdom orsakas av överproduktion av hormonet kortisol som i sin tur beror på en tumör i hypofysen. Patienter som lever med förhöjda kortisolvärden under lång tid löper ökad risk för hjärt-kärlkomplikationer såsom högt blodtryck, högt kolesterol och bukfetma, men också försämrad glukostolerans som är ett förstadium till typ 2-diabetes.

I år har arrangörerna bjudit in Martin Reinke, professor vid Klinikum der Ludwig-Maximillians Universität i München, för att tala om de senaste framstegen inom diagnostisering och behandling av Cushings sjukdom som i Sverige drabbar mellan 20 och 25 personer per år.

Så sent som förra året godkändes det första läkemedlet för behandling av Cushings sjukdom. Läkemedlet heter Signifor och är det första som visats ge både snabb och beständig förbättring hos patienter med Cushings sjukdom.

Om Cushings sjukdom
Cushings förekommer i alla åldrar, även hos barn, men de flesta som drabbas är kvinnor i medelåldern. Varje år insjuknar mellan 20 och 25 personer i Sverige. 4-5 av dem kan inte opereras eller blir inte hjälpta av operation.

Signifor – första läkemedlet mot Cushings sjukdom
Signifor (pasireotide) är en så kallad somatostatinanalog och liknar det kroppsegna hormonet somatostatin. Detta hormon kontrollerar aktiviteten i hypofysen och signalerar till binjurarna att dessa ska producera ”stresshormonet” kortisol hos friska personer. Hos sjuka personer har kontroll¬mekanismen satts ur spel, vilket leder till en överproduktion av kortisol.

Signifor binder till fem undertyper av somatostatinreceptorer vilket hämmar tillväxt och spridning av tumören i hypofysen, stimulerar apoptos (programmerad celldöd) samt reglerar hormonutsöndring. Signifor uppvisar en avsevärt högre affinitet (bindningsstyrka) till somatostatinreceptor 1, 3 och 5 än tidigare tillgängliga somatostatinanaloger.

Fakta om studien Pasport-Cushings
I den hittills mest omfattande fas III-studien om Cushings sjukdom, Pasport-Cushings, deltog 162 patienter från 18 länder som behandlades med Signifor. Målet med studien var att uppnå normala nivåer av fritt kortisol i urinen efter sex månader. Vid studiens slut hade drygt 26 procent av dem som fått en högre dos (900 mikrogram två gånger om dagen) nått målet, mot 14,6 procent av dem som fått en lägre dos (600 mikrogram två gånger om dagen). Efter tolv månader var siffrorna 25 procent respektive 13,4 procent. Mediansänkningen av fritt kortisol i urinen i de båda dosgrupperna var 47,9 procent efter sex månaders behandling med Signifor.

Presskontakt Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se