Regionförbundet Örebro

Internationell expertis mönstrar Örebros kommande resecentrum

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2013 14:16 CEST

Internationella företrädare för infrastrukturplanering i EU kommer till Örebro den 1-2 oktober för att diskutera framgångsfaktorer för medelstora städer och hur en genomtänkt stadsplanering kan bidra till det. Under mötet kommer man även att ta del av och diskutera planerna för Örebros kommande resecentrum.

Örebromötet är det andra i sitt slag inom det Europeiska projektet Enter.HUB, det första mötet hölls i den tyska universitetsstaden Ulm. Under sverigemötet kommer bland annat logistikregionen i Örebro visas upp och man kommer diskuter utvecklingen av attraktiva och förbättrade resemöjligheter med regional kollektivtrafik. Som en del i detta kommer planerna för Örebros kommande resecentrum att diskuteras.

- Enter.HUB handlar främst om snabb regional kollektivtrafik på järnväg, något som är viktigt för ökad tillgänglighet och rörlighet i framtiden. Det är därför en stor tillgång för oss att ta del av den internationella kompetensen inom projektet i vårt arbete att förstora vår arbetsmarknadsregion, säger Jonas Karlsson (S), infrastrukturrapportör i regionstyrelsen.

En del i ett större regionalt arbete

Samtidigt drar Region Örebro igång med ett projekt (KÖR – Karlskoga Örebro resecentra) för att utveckla de resecentrum som finns i kommunernas huvudorter och för att förbättra möjligheterna för effektiv kollektivtrafik på väg och järnväg.

Jonas Karlsson (S) fortsätter:

- Målet är att tydligt minska restiden med kollektivtrafik mellan länets kommunhuvudorter och Örebro. VI vill också säkerställa att turtätheten är hög längs stråken till Stockholm, Göteborg och Oslo.

Media är välkommen att delta

Tisdag den 1 oktober klockan 17.00 – 19.00 görs ett studiebesök logistikcentret i Hallsberg. För att se hur man arbetar med godstransporter, internationella transporter och anläggningar för rullande järnvägsmateriel. Representanter från media är välkommen att åka med i den buss som utgår från Örebro klockan 17.00, anmälan görs till Erik Lärke (se kontaktuppgifter nedan).

Onsdagen den 2 oktober klockan 9.00 – 11.00 presenteras och diskuteras planerna för Örebros kommande resecentrum. Detta äger rum på Örebro Slott.

För kommentarer
Jonas Karlsson (S), Infrastrukturrapportör, Regionstyrelsen
Telefon: 070-661 13 63

För mer information
Hans Bergh-Nilsson, Projektledare
Telefon: 019-602 63 67
E-post: hans.bergh-nilsson@regionorebro.se

Erik Lärke, presskontakt
Telefon: 070-569 67 67
E-post: erik.larke@regionorebro.se


Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.