Nordens Ark

Internationell forskarskola/workshop på Nordens Ark

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 12:00 CEST

Från den 3 till den 8 oktober samlas en stor del av världens främsta forskare inom området ”stora kattdjur” på Nordens Ark i Bohuslän. Huvudtemat är situationen för de vilda kattdjuren i Eurasien. De djur som är föremål för seminariet är allt från Amurtiger och Amurleopard till världens mest hotade kattdjur, det iberiska lodjuret. Forskarskolan har samlat ca 25 doktorander från olika delar av världen. Specifika områden som behandlas är uppföljning av utplanteringsprojekt samt presentation av kommande åtgärder och projekt exempelvis när det gäller Amurleopardens förhållanden. Man räknar idag med att det finns ca 30-40 vilt levande Amurleoparder. Situationen kräver omedelbara åtgärder såväl i fält som uppfödning i hägn.

För mer information

Kontakta Tom Svensson, Nordens Ark  0703-16 23 36