Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Internationell hudläkarkonferens i Göteborg

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 09:18 CEST

Nästa vecka inleds EADV-kongressen den 6 oktober och som pågår till den 10 oktober. Cirka 6 000 hudläkare och forskare från hela världen kommer till Göteborg för att få ta del av de senaste rönen inom svensk och internationell forskning på området.  Till exempel nya fynd från Sahlgrenska akademin som visar D-vitamins betydelse för cancerutvecklingen. 

EADV står för European Academy of Dermatology and Venereology och håller sitt 19:e årsmöte i Göteborg den 6 - 10 oktober 2010. EADV är Europas största ideella förening inom dermatologi och venereologi. Under kongressen presenteras forskningsresultat från Sahlgrenska akademin i samarbete med den Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet:

Nya metoder att förebygga hudcancer under kampanjen "Euromelanoma Day". Hur når man bäst de patienter som löper större risk att utveckla hudcancer än andra?
För mer information kontakta: John Paoli, specialistläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid Sahlgrenska akademin, mobil: 073-040 40 44, e-mail: john.paoli@vgregion.se

Är det nyttigt att sola lite grann? D-vitamins betydelse för cancerutvecklingen.
För mer information kontakta: Amra Osmacevic, specialistläkare vid dermatologi och venerologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskare vid Sahlgrenska akademin, e-post: amra.osmancevic@vgregion.se

Vad händer med solskyddsmedlen när de utsätts för UV-strålning och hur påverkas huden samtidigt av de nedbrytningsprodukter som bildas?
För mer information kontakta: Anna Börje, forskare på institutionen för kemi vid Naturvetenskapliga fakulteten i samarbete med Sahlgrenska akademin, tel: 031-786 90 12, e-post: aborje@chem.gu.se

Nya rön om kontaktallergi. Går det att förebygga kontaktallergi?
För mer information kontakta: Ann-Therese Karlberg, professor i dermatokemi och hudallergi vid institutionen för kemi samt koordinator för Centrum för Hudforskning vid Göteborgs universitet (Centre for Skin Research, University of Gothenburg; SkinResGU) som är ett samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten, telefon:031 -786 91 09, e-post: karlberg@chem.gu.se

Representanter för media är välkomna att närvara under konferensens hela vetenskapliga program.

Arrangör: Kongressen arrangeras av European Academy of Dermatology and Venereology, EADV
Tid: 6-10 oktober 2010
Plats: Svenska mässan, Göteborg

För program och information om konferensen:http://www.EADVGothenburg2010.org

För mer information om konferensens innehåll:
John Paoli, specialistläkare på hudkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid Sahlgrenska akademin, mobil: 073-040 40 44, e-post: john.paoli@vgregion.se
Olle Larkö, professor vid Sahlgrenska akademin och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, mobil: 0706-321 230, e-post: olle.larko@sahlgrenska.gu.se

Lena Mattsson
Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 3869, 076-024 82 70
e-post: lena.mattsson@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4000 grundutbildningsstudenter och 1000 doktorander. Antalet anställda är 1500, varav 850 är forskare och/eller lärare.