Sida

Internationell humanitär kraftsamling drar igång i Afghanistan - stort svenskt stöd

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 08:48 CEST

Den 1 maj inleds en omfattande internationell humanitär kraftsamling i Afghanistan 2009: Humanitarian Action Plan for Afghanistan. Sida har beslutat att stödja satsningen med 50 miljoner kronor.

Samtidigt planeras ett humanitärt stöd om ytterligare minst 23 miljoner kronor.

Den aktuella kraftsamlingen innebär att åtta FN-organ och 39 enskilda hjälporganisationer sätter igång 114 projekt för att rädda liv, lindra nöd och öka säkerheten i landet - ett av världens absolut fattigaste. Satsningen, som beräknas kosta 5,4 miljarder kronor, kommer att få stor betydelse för miljontals kvinnor, män, flickor och pojkar.

Tillgången till rent vatten ska öka, matsäkerheten ska förbättras, återvändande flyktingfamiljer ska få tak över huvudet och åtgärder ska vidtas för att minska mödra- och barnadödligheten. Det svenska stödet ska också användas för att förbättra samordningen av de humanitära insatserna.

- Situationen har förvärrats kraftigt under förra året. Cirka 42 procent av befolkningen lever i fattigdom, varav många är undernärda. Våldet och instabiliteten breder ut sig vilket drabbar civilbefolkningen hårt, säger Anders Hagwall, chef för Sidas Afghanistan-team.

Hundratusentals människor befinner sig på flykt i Afghanistan och nästan tre miljoner afghanska flyktingar lever utanför landets gränser. UNHCR har redan hjälpt över 4,3 miljoner återvändande afghaner. Under 2009 väntas ytterligare 200000 afghaner återvända.

Det svenska stödet ska exempelvis användas för att stödja 10000 återvändande familjer. Det innebär i praktiken att cirka 60000 människor får tak över huvudet och andra typer av stöd för att återgå till ett normalt liv.

- Vattenbristen är fortfarande akut. Bara var fjärde afghan har tillgång till drickbart vatten och de flesta vattenkällor och floder har torkat ut. Det svenska stödet ska bland annat bidra till att installera vattenpumpar, vilket kommer att skapa drägligare levnadsförhållanden för hundratusentals människor i de värst drabbade områdena, säger Anders Hagwall.

En annan stor utmaning är hälsoproblemen. Endast 12 procent av afghanerna har tillgång till fungerande sanitet. En del av det svenska stödet ska därför användas för att bygga avlopp, ledningar och latriner samt genomföra utbildningsinsatser för bättre hygien.

- Återkommande översvämningar, svår torka, jordskred och laviner förvärrar situationen. Jordbruket har drabbats av missväxt, skördarna 2008 var de sämsta på många år och matpriserna har skjutit i höjden. Även den rådande globala finanskrisen är på väg att slå hårt mot afghanerna. Situationen är synnerligen svår och säkerhetssituationen riskerar dessvärre att förvärras, säger Anders Hagwall.

De nu aviserade insatserna går utöver redan beviljade stora svenska stöd till olika FN-organ och till Internationella Rödakorsfederationen som delvis kommer att användas i Afghanistan.

För mer information kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55.