Karolinska Universitetssjukhuset

Internationell konferens om mystisk kvinnosjukdom

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 16:39 CET

På söndag den 25 februari inleds en konferens på Karolinska Universitetssjukhuset om den globalt utbredda, dödliga och fortfarande oförstådda kvinnosjukdomen LAM.

LAM – Lymphangioleiomyomatosis – är en dödlig lungsjukdom som utmärks av att muskelceller börjar växa i lungvävnaden samt i blod- och lymfkärl. Den angriper nästan uteslutande kvinnor i fertil ålder. Sjukdomens orsaker är inte klarlagda, men den misstänks vara hormonrelaterad. Någon effektiv behandling finns inte heller ännu.

Dessutom är LAM en mycket svårdiagnostiserad sjukdom. I genomsnitt har det för dagens LAM-patienter tagit 44 månader att få rätt diagnos. Ofta misstas den för exempelvis astma eller emfysem. De osäkra beräkningar som finns att tillgå tyder på att cirka en kvarts miljon kvinnor världen över har LAM. I Skandinavien är ett 40-tal fall kända, men mörkertalet är förmodligen betydande.

Den konferens som Karolinska Universitetssjukhuset nu står värd för samlar större delen av världens LAM-experter, vilka sedan några år finns samlade i ett nätverk. Initiativtagaren till nätverket är dock inte läkare, utan LAM-patienten Amy Farber från Boston. Amy Farber och flera andra LAM-patienter deltar i konferensen, som inleds på söndag och avslutas på måndag.

Intervjuer med patienter och LAM-experter kommer att kunna arrangeras under måndagen.

Pressmeddelande 23 februari 2007För ytterligare information:
Sten Lindahl, FoUUdirektör, 070 - 752 38 25
Klas Östman, presschef, 070 - 450 77 97