Göteborgs Stads kulturförvaltning

Internationell konferens om ungas inflytande

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 13:30 CEST

Hur ser unga människor på sin stad? Den 1-7 september hålls en internationell konferens i Göteborg och Uddevalla om ungt medborgarinflytande i staden.

"Playce" är en internationell organisation för arkitektur och lärande. Medlemmarna kommer från bl.a. de nordiska länderna, Italien, Tyskland, Polen, Turkiet, Palestina, Libanon och Colombia.
Organisationen, som startades i Finland för fyra år sedan, fungerar som ett nätverk för pedagoger och arkitekter som arbetar med att engagera unga i aktiviteter, relaterade till den byggda miljön. Syftet är bland annat att väcka medvetande om de rum, platser och miljöer vi lever i, att främja användandet av arkitektur i skolan, samt att utveckla metoder för att engagera barn och unga genom att tillsammans med dessa arbeta med frågor som handlar om arkitektur och byggd miljö.

Den 1-7 september kommer ett 30-tal Playcemedlemmar till Göteborg och Uddevalla för en veckolång konferens. Två stora workshops kommer att genomföras tillsammans med 130 gymnasieungdomar. Workshopen har utvecklats tillsammans med Ungdomfullmäktige och Trygg, vacker stad i Göteborg. Temat är ett ungt perspektiv på stadsutveckling där trygghet och inkludering är ledord.

Dessutom kommer deltagarna att besöka bl.a. Röda Sten för att se den internationella konstbiennalen, presentera sitt arbete för politiker och tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret och berätta om sina arbetsmetoder för varandra.

Taking Playce arrangeras av Göteborgs Stads kulturförvaltning/Trygg, vacker stad och Västra Götalandsregionen med stöd av Nordisk kulturfond.


Mer information finns på www.kultur.goteborg.se


Ett fullständigt program för konferensen bifogas.


Ni är välkomna att vara med under de olika programpunkterna!

Intressantast är kanske de workshops som hålls onsdagen den 5 september på Schillerska gymnasiet i Göteborg (Vasagatan 19, Galleri Flygeln) och på Östrabogymnasiet i Uddevalla (de håller till på Östrabo 1, Kämpegatan 36 och på Bohusläns museum, Spisrummet )
presentationerna av arbetet för politiker och tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg (Hörsalen, Köpmansgatan 20) torsdagen den 6 september kl 13.30-17.30 i Uddevalla håller man till på Bohusläns museum, hörsalen samma tid.
deltagarnas presentationer av metoder och projekt på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg (Hörsalen, Köpmansgatan 20) fredagen den 7 september kl 13.00-17.00. Delegaten från Colombia berättar om sitt arbete med fattiga barn och Palestinas representanter om arbetet med revitalisering av bl a Hebrons city center/stadskärna tillsammans med barn och ungdomar


För ytterligare information, kontakta Mie Svennberg tel 031-61 50 36, mobil 0730-34 60 63, e-post mie.svennberg@kultur.goteborg.se eller Mania Teimouri tel 031-61 50 36, mobil 0737-20 39 72, e-post mania.teimouri@kultur.goteborg.se.

Bilder, som är fria för publicering, finns på vår hemsida, http://www.kultur.goteborg.se, sök på Taking Playce
eller följ länken:
http://www5.goteborg.se/prod/kultur/kulturforvaltningen/dalis2.nsf/vyPublicerade/2BF4093C2C0BD699C1257346004C5850?OpenDocument