Innovationsbron

Internationell konkurrenskraft – från ord till handling

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 15:52 CEST

EU Kommissionen har presenterat ”Europe 2010 Flagship Initiative Innovation Union”. Detta meddelande från EU Kommissionen är första gången EU tar ett samlat grepp på både innovationer och närliggande forskning och utveckling.
”Det är utmärkt att EU nu tar innovationsfrågorna på allvar och Innovation Union är ett steg på vägen mot ett innovativt och konkurrenskraftigt Europa”, säger Peter Strömbäck, vd för Innovationsbron.

Innovationsbron, likt EU Kommissionen, anser att det är oerhört viktigt för Europa att vi tar fram vägar och medel för att möta den snabbt ökande konkurrensen från andra delar av världen. För ett litet land som Sverige är det än mer viktigt att de innovativa bolag som finns får möjligheten att utveckla sina innovationer och komma ut på den internationella marknaden så fort som möjligt.

”Den ekonomiska utvecklingen, globaliseringen och allt mer komplexa produkter och tjänster ställer större krav på ett fungerande innovationssystem som ger europeiska och svenska företag möjligheter att växa både nationellt och internationell, säger Peter Strömbäck, vd för Innovationsbron.

EU Kommissionen pekar på betydelsen av privat kapital tillsammans med offentligt kapital. Men det finns skeenden då det privata kapitalet varken förstår eller vågar satsa, speciellt gäller detta kunskapsintensiva företag som har lång tid till marknadsetablering, För dessa företag är det offentliga kapitalet det enda kapital som står innovatören till buds.

Innovationsbron har i olika former funnits på marknaden sedan 90-talet. Mot den bakgrunden har Innovationsbron sett att det svenska innovationssystemet är fragmenterat och i många fall svårgripbart för innovatörerna. Flera satsningar har gjorts aktörerna mellan, men det saknas en övergripande politisk inriktning.

”Det finns flera målsättningar i Innovation Union som direkt berör svenska förhållanden, men i vissa avseenden ligger Sverige redan i framkant. I andra avseenden behövs en svensk strategi för att slå fast en gemensam riktning. Jag ser därför fram mot att den nya svenska regeringen i sin innovationsstrategi tar ett helhetsgrepp för att Sverige även i framtiden ska ligga i framkant när det gäller innovativ utveckling”, säger Peter Strömbäck.


För frågor vänligen kontakta:

Peter Strömbäck, vd Innovationsbron, mobil: 070-219 47 99


Fakta om Innovationsbron

Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas.
Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag.
Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden.