Bosch AB

Internationell presskonferens för motorjournalister

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 15:50 CEST

Stor utvecklingspotential hos direktinsprutade bensinsystem
Snål och sportig bilkörning. Det ena utesluter inte det andra med direktinsprutade bensinsystem från Bosch. Dessa kan dessutom dimensioneras så att de t.o.m. uppfyller framtida skärpta USA-normer för utsläpp av skadliga ämnen. Dr Rolf Leonhard, utvecklingsansvarig inom ledningen för affärsområdet bensinsystem hos Bosch, framhöll mångsidigheten hos dessa system. Som Leonhard påpekade på den av Bosch arrangerade internationella konferensen för motorjournalister i Boxberg finns det fortfarande i DI-Motronic-konceptet gott om utvecklingspotential.

Dessa utvecklingsmöjligheter vill Bosch tillvarata genom stegvis införande av en rad tillsatsfunktioner som enligt Leonhard sammantaget ger ytterligare avsevärd bränslebesparing. Redan första generationen DI-Motronic som gick i serie 2000 minskade förbrukningen med tio procent jämfört med traditionell insprutning i insugningsrör. En vidare uppföljning av detta skonar enligt Leonhard inte bara penningpungen utan även miljön. Ju lägre bränsleförbrukningen är, desto mindre blir ju koldioxidutsläppen. Den europeiska bilindustrin går på denna linje och har förbundit sig att till 2008 sänka koldioxidutsläppen för nya personbilar till 140 gram per kilometer. För detta ändamål är en vidareutveckling av direktinsprutade bensinsystem nödvändig.

Kombinationen direktinsprutning med avgasturboladdning minskar Ottomotorernas förbrukning – framför allt då den möjliggör "downsizing", dvs mindre motor med samma prestanda. Skillnaden i ekonomi är enligt Leonhard signifikant. 30 procents mindre slagvolym gör att förbrukningen sjunker med upp till 14 procent – detta jämfört med en icke laddad motor med insprutning i insugningsrör. Den svaghet i startögonblicket, som hittills varit så typisk för "downsizing-aggregat", försvinner tack vare en ny elektrisk tillsatskompressor som ökar vridmomentet just vid låga varvtal. Dessutom kompletterar Bosch direktinsprutningen med en "start-stopp-funktion" som gör att motorn stängs av vid stående fordon och återstartas vid fortsatt färd - för det mesta utan hjälp av startmotorn. Även detta sparar upp till fem procent bränsle.

Direktinsprutningen från Bosch är flexibel, detta betonade Leonhard med eftertryck, och kan lätt anpassas till motorkonstruktörernas olika krav. Om särskilt låga utsläpp av skadliga ämnen krävs levererar Bosch DI-Motronic med homogen bränsleblandning. Kombinerat med gängse trevägskatalysatorer uppfyller Ottomotorer redan idag morgondagens exceptionellt stränga USA-normer för avgasutsläpp.

Utvecklingen har emellertid ännu inte på långt när nått vägs ände hävdade Leonhard. Ingenjörerna på Bosch liksom motortillverkarna provar ett bränslestrålstyrt insprutningsförfarande i stället för transport av bränsleblandningen längs förbränningskammarens vägg. Målet är effektivare förbränning av bränslet än hittills. Utveckling av erforderliga insprutningsventiler för detta ändamål - inte minst i piezoteknik - pågår hos Bosch.

Allt fler biltillverkare låter sig övertygas om möjligheterna med direktinsprutade bensinsystem enligt Leonhard. I dag levererar Bosch system till seriemotorer med mellan 1,4 och sex liters slagvolym och med motoreffekter på mellan 77 och 327 kilowatt. Vad Bosch DI-Motronic kan visar sig – sist, men inte minst – inom motorsporten. För de överlägsna framgångar som Audi haft vid 24-timmarsloppen i Le Mans under senare år har den varit av helt avgörande betydelse. Så sportig kan sparsam teknik vara.

För ytterligare upplysningar, kontakta:
Katrin Ohlander, presschef, tfn: 08-750 1644, mobil: 070-420 1644, fax: 08-750 1760, e-post: katrin.ohlander@bosch.com

Bosch på Internet: www.bosch.se