Bosch AB

Internationell presskonferens för motorjournalister

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 15:49 CEST

Ett brett spektrum av produkter med ESP
Hittills har det främst skyddat bilföraren mot sladd, snart kan det ännu mycket mer! Det elektroniska stabiliseringsprogrammet från Bosch delas upp i ett brett spektrum av produkter och rangordnas allt efter kapacitet. Det finns alltså inte längre bara ett ESP utan en hel rad ESP-produkter. Detta tillkännagav Günter Plapp, utvecklingsansvarig hos Bosch inom ledningen för affärsområdet chassisystem på den internationella konferensen för motorjournalister i slutet av juni i Stuttgart. Som Plapp förklarade på den av Bosch arrangerade konferensen kan säkerhets- och komfortfunktioner kostnadseffektivt integreras i det nya ESP-konceptet. Inom de närmaste åren är dessa produkter klara för serieproduktion.

Plapp nämnde några konkreta exempel. Redan i klassen medel- och kompaktfordon kommer ESP att introduceras med "Hill Hold Control", en funktion som förhindrar ofrivilligt bakåtrullande vid start i uppförsbacke. Detta är möjligt även med dagens ESP. Andra komfortsystem förutsätter dock en mer utvecklad teknik. Enligt Plapp kommer ESPlus preliminärt att vara färdigt för serie- produktion inom två år. Häri ingår funktioner som "Brake Disc Wiping"och "Electronic Brake Prefill". "Brake Disc Wiping" används vid kraftigt regn och gör så att bromsbeläggen lätt lägger an mot skivorna med jämna mellanrum och tar bort den störande fukthinnan. "Electronic Brake Prefill" reagerar om föraren plötsligt släpper gaspedalen. Den lägger då genast an bromsbeläggen mot skivorna för att vid en eventuellt påföljande nödbromsning minimera stoppsträckan. Plapp räknar med att ESPlus kanske främst kommer att användas i klassen för Sports Uitlity Vehicles.

För fordon i den övre klassen samt lyxklassen kommer Bosch att kunna erbjuda de mest avancerade produkterna inom det nya produktspektrat – med extrafunktioner som "soft-stop" och "stop-and-go". Plapp jämförde detta system med den hittillsvarande tekniska utvecklingen av elektrohydrauliska bromsar. Det bygger visserligen på ett konventionellt bromssystem, men alla komfortfunktioner utförs på elektrohydraulisk väg, alltså "by wire", utan dyra och kostnadskrävande elektriska installationer. Plapp betecknade detta som en "ny EHB-variant" som beräknas gå i serie 2006.

"Mycket långt framskridet" betecknade Plapp arbetet med att koppla samman ESP med aktiv styrning. Systemets stabiliserande verkan förbättras ytterligare genom direkt och automatisk korrigering av styrningen. Redan i år inleder ZF Lenksysteme GmbH, med lika andelar Bosch och ZF Friedrichshafen, serieproduktionen av en överlagringsstyrning. Den nya produkten samverkar med ESP från Bosch.

Även för automatisk parkeringsbroms finns enligt Plapp "en prisvärd lösning" på basis av det elektroniska stabiliseringsprogram-met. Jämfört med andra utvecklingar, t.ex. elektromotorisk vajerspänning, tar APB från Bosch mindre plats i anspråk och för med sig lägre kostnader. Principen är enligt Plapp "enkel och därigenom robust". När föraren aktiverar parkeringsbromsfunktionen via en strömbrytare bygger ESP-aggregatet automatiskt upp ett tryck för att pressa bromsbeläggen mot skivan. Därefter låses bromsoken med en integrerad mekanik. När dessa sedan skall lossas bygger ESP ännu en gång upp trycket under kort tid. Denna hydrauliskt drivna parkeringsbroms kommer enligt Plapp att gå i serie 2005.

Allt detta visar vilken utvecklingspotential som finns i ESP. Bosch samarbetar även med däcktillverkarna Dunlop och Michelin för att utveckla tilläggsfunktioner. Hur än ESP-produkterna rangordnas i framtiden - en sak utlovar dock Plapp - för bilförarna betyder de ökad säkerhet och komfort.

För ytterligare upplysningar, kontakta:
Katrin Ohlander, presschef, tfn: 08-750 1644, mobil: 070-420 1644, fax: 08-750 1760, e-post: katrin.ohlander@bosch.com

Bosch på Internet: www.bosch.se