Boverket

Internationell skidliftskonferens i Dalarna

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 11:27 CEST

Sverige och Boverket är i år värd för en internationell skidliftskonferens i Tällberg. Syftet med konferensen är att förebygga skidliftsolyckor genom att de deltagande länderna delar med sig av erfarenheter från olyckor och sprider kunskap om hur säkerheten kan förbättras.

ITTAB (Internationale Tagung der Technischen Aufsichtsbehörden für Seilbahnen) är en internationell organisation för föreskrivande myndigheter, tillsynsmyndigheter och besiktningsorgan. ITTAB sammanträder en gång om året sedan 1951 för att bidra till ökad säkerhet med skidliftar. De länder som är med i ITTAB lämnar statistik över antalet olyckor, utbyter erfarenheter, förmedlar kunskap och diskuterar säkerhetsfrågor. Även eventuella nya nationella föreskrifter diskuteras.

Vid konferensen på Hotel Dalecarlia i Tällberg den 8-10 september deltar representanter för Frankrike, Schweiz, Österrike, Italien, Tyskland, Slovenien, Ungern, Spanien, Polen, Andorra, USA och de nordiska länderna.

Ytterligare upplysningar:
Jaan Karsna, civilingenjör, Boverket, tfn 0455-35 32 93, mobil 0701-85 32 93
Britt-Louise Morell, konferensansvarig, Boverket, tfn 0455-35 31 37,
0701-85 31 96
Birgitta Frejd, pressansvarig, Boverket, tfn 0455-35 30 19