SkorstensFolket Sverige AB

Internationell utblick. Relining av ventilationskanaler

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2016 10:05 CEST

Installation av FuranFlex / VentilFlex i New York

Vi vill passa på att önska dig en trevlig sommar och samtidigt ge en internationell utblick:
Relining av ventilationskanaler får allt större internationell spridning. 

FuranFlex® och VentilFlex® är originalet och installeras nu i över 30 länder!

Problematiken med läckande ventilationskanaler finns både i Sverige och internationellt. I många fall måste ventilationskanalerna åtgärdas och då står valet mellan installation av nya kanaler och tätning av de befintliga. Slutresultatet är samma men skillnaden i kostnad är stor, nästan gigantisk.

Kanaltätning med FuranFlex och VentilFlex har många positiva effekter:

  • Bättre luft i lägenheterna / mindre föroreningar
  • Minskad radonhalt
  • Mindre buller från fläktar
  • Ökat välbefinnande hos de boende
  • Minskade energikostnader
  • Ökad lönsamhet för fastighetsägare
  • Bättre ekonomi för bostadsrättsföreningar

Vi på SFSAB SkorstensFolket Sverige AB vill passa på att önska dig en riktigt skön sommar! 

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB är landets ledande entreprenörsorganisation inom skorstens- och kanalrenovering. Vi har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg. FuranFlex® och VentilFlex® är våra kompositrör för rökkanaler, ventilationskanaler och imkanaler.