Gymnasieskolan Spyken

Internationell utmärkelse för Spyken i Lund

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 15:13 CEST

En blivande Pathfinderskola måste visa att den har en önskan att utvecklas, men också att man redan ligger långt framme när det gäller IKT-användning. I ansökan får skolan beskriva både sitt arbetssätt och sina visioner, något som Spyken enligt Microsofts bedömningar lyckats bra med. Totalt 130 skolor från 40 länder ansökte och att få bli Pathfinder. Spyken blev en av 54 skolor som antogs och är nu medlem i ett nätverk som spänner över hela världen.

Att bli en Pathfinder School innebär att skolan blir en del av ett internationellt nätverk som träffas regelbundet och utbyter erfarenheter. Skolorna får också särskild coachning för att ligga i framkant när det gäller hur teknik kan hjälpa till att driva skolutveckling och får stöd och expertis från internationella forskare och coacher.  Pathfinderskolorna hjälper varandra att utvecklas.

Tanken bakom pathfinder är att de utsedda skolorna ska hjälpa varandra att utvecklas samtidigt som de ska visa vägen för andra skolor i världen kring hur man kan använda IT i utbildningen.

Spyken har under de senaste åren satsat mycket på att med hjälp av IKT utveckla sin undervisning. Alla elever på skolan har nu en egen laptop och personalen har fått kompetensutveckling för att kunna arbeta med IKT  och interaktivt lärande. Alla på skolan är överens om att den nya tekniken tillfört stora möjligheter för undervisningen och elevernas lärande. Vi är på Spyken övertygade om att vi genom att vara Pathfinderskola kommer att få nya möjligheter att ytterligare utveckla stödet för våra elevers kunskapsutveckling.

Nedan finns en länk till en film som visar Spykens IKT-användning.

http://www.youtube.com/user/Spykensgymnasium#p/a/u/0/Yq18EF4UPu0

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta

Karin Stavne, Gymnasiechef, 046-35 78 03, karin.stavne@lund.se 

Eva Pethrus, ansvarig för Partnerskap i Lärande på Microsoft AB, 073-408 28 40,  eva.pethrus@microsoft.com

Mitt i Lunds centrum ligger gymnasieskolan Spyken. Spyken har traditioner sedan 1800-talet, men är samtidigt en modern skola. I vår utbildning är vi måna om att ge kunskap och kompetens som gör våra elever väl rustade att möta framtiden i fortsatta studier eller yrkesliv.

Skolan har drygt 1250 elever men trots detta upplever de som går på Spyken att vi har den lilla skolans atmosfär av trygghet och gemenskap. På vår gemensamma innegård kan alla mötas och umgås.