BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Internationella Barndagen 4 oktober: BRIS-konferens i Västerås om barn som gömmer sig

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 09:46 CEST

Det finns en grupp barn och ungdomar som BRIS dessvärre inte kommer i kontakt med annat än undantagsvis: flyktingbarn som gömmer sig efter att asylansökan avslagits. Dessa barn lever utom räckhåll för samhällets sociala service och skyddsnät, men är på grund av sin utsatta situation i särskilt stort behov av hjälp från den omgivande vuxenvärlden.

BRIS region Mitt anordnar konferensen ”Barn som gömmer sig” för att belysa deras vardag, både i ett barnrättsligt och medmänskligt perspektiv. Målet är att ge olika professionella, ideella krafter, opinionsbildare och beslutsfattare en inblick i de gömda flyktingbarnens verklighet och livsvillkor med fokus på bland annat trauman och hotad psykisk hälsa.

Plats: Omega-salen, Mälardalens högskola, Västerås
4 oktober kl 9.00 – 16.15
(vägbeskrivning finns på www.mdh.se)

- BRIS arbete syftar till att belysa barns ställning utifrån FN;s
konvention om barnets rättigheter, men i detta avseende är dessa barn rättslösa. Därför vill BRIS region Mitt med konferensen rikta strålkastarljuset på en problematik för en grupp barn som vistas i landet men inte omfattas av det trygghets system som gäller andra barn som barnomsorg, skola och hälsa, säger regionchef Rosie Skoog, och tillägger:

- Vi hoppas på en konstruktiv dialog mellan organisationer, myndigheter
och politiker, där bland annat frågan om ansvar tydliggörs och siktet är inställt på samverkan och framtida förbättringar för denna grupp barn.

Bland andra kommer representanter från BRIS, Svenska Röda Korset, Migrationsverket, FARR - Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas riksråd, att delta i föreläsningar och paneldebatt.

Varmt välkomna!

BRIS region Mitt

För vidare information, kontakta regionchef Rosie Skoog på (08) 598 888 48 eller BRIS-ombud Patrick Lundström på (08) 598 888 42.