Konstnärsnämnden

Internationella bidrag till teater- och filmkonstnärer beslutade

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 15:40 CET

I årets sista beslutsomgång fördelades totalt 662 000 kronor till sammanlagt 56 konstnärer inom film- och teaterområdet. Konstnärsnämndens arbetsgrupp för teater-, film och dans gav stöd till resor och kulturutbyten som går till 22 olika länder.

Syftet med bidragen är att möjliggöra internationella samarbeten och resor som festivalbesök, researchresor, fortbildning, workshops, gästspel och kontaktresor som kan ge internationella arbetsmöjligheter och nya kontakter.

I denna omgång beviljades bl. a sju medlemmar från gruppen Implodera Scenkonst bidrag för resa till festivalen Magdalena Sin Fronteras IV på Kuba med sin föreställning ”Att öva på våldtäkt”. Ytterligare en grupp med fem medlemmar beviljades bidrag för gästspel till Berlin med föreställningen "Har du träffat Hitler?" i regi av Jurij Lederman.
Arbetsgruppen beslutade också att stödja den svensk/iranska skådespelaren Maryam Moghaddam med ett vistelsebidrag i Iran där hon sitter i husarrest sedan flera månader. Hon gör en film om sin
situation.
Många filmare ansöker om bidrag för researchresor inför olika filmprojekt, och filmaren Staffan Julén och teaterregissören Jan Jönson beviljades ett sådant resebidrag till USA inför filmen ”Stay real” om två tidigare livstidsdömda fångar på San Quentin-fängelset.
Några bidrag beviljades för resor till olika filmfestivaler runtom i världen, denna gång fick
bl. a regissören Carin Bräck bidrag för att resa till Northern Character Film Festival i Murmansk, Ryssland.
En del internationella kulturutbyten äger rum i Sverige. Teaterregissören Kudzai Chimbaira beviljades bidrag för inbjudan av Savanna Trust från Zimbabwe för att hålla i workshop och readings i Stockholm. Inom filmområdet bjuder Hilde Selander från IFEMA Filmfestival in regissören
Mizgin Müjde Arslan från Turkiet till Malmö.

I denna beslutsomgång fördelades bidragen relativt jämställt med 10 bidrag till kvinnor och 9 till män
inom filmområdet, och inom teaterområdet gick 18 bidrag till kvinnor och 19 till män.

Resorna och inbjudningarna avser 22 länder i alla världsdelar utom Oceanien. Resorna går till Argentina, Bosnien, Brasilien, Frankrike, Indien, Iran, Kanada, Kongo, Kuba, Mexiko, Polen, Puerto Rico, Rumänien, Ryssland, Storbritannien, Sydafrika, Syrien, Tyskland, Turkiet, USA, Vietnam och
Zimbabwe.

Läs här vilka som beviljats stöd: (klicka på länkarna)
TEATER - resebidrag och internationella kulturutbyten
FILM - resebidrag och internationella kulturutbyten


De internationella ansökningarna inom dansområdet behandlas av Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram.
Internationella bidrag beslutas 4 ggr/år och nästa ansökningsdag är senast den 5 februari 2014.

 
Kontaktinformation:
Tina Pettersson
Handläggare och sekreterare åt
arbetsgruppen för teater-, film- och danskonstnärer
tina.pettersson@konstnarsnamnden.se

Telefon (direkt) +46(0)8-506 550 58

Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete,
utveckling och internationella kontakter och håller sig underrättad om
konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under Kulturdepartementet vars
övergripande uppgift är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap.