Umeå kommun

Internationella Blå vägen föreningen vill ha bro över Kvarken

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 08:54 CET

En bro över Kvarken är för Sverige och Norge en ny väg ut i Europa, mot
den ryska marknaden. Det anser styrelsen för Föreningen Internationella
Blå vägen som vid sitt senaste sammanträde uttalade sitt stöd för en fast
förbindelse.

Internationella Blå Vägen föreningen, som består av representanter från
Norge, Sverige, Finland och Ryska Republiken Karelen har vid sitt
sammanträde i Vasa nyligen beslutat att uttala sitt stöd och engagemang
för en fast förbindelse över Kvarken.

Färja på kort sikt
Kvarken är en del av väg E12 såväl som en del av handelsleden mellan
Norge, Sverige, Finland och Ryska Republiken Karelen. Den färja som idag
trafikerar Umeå - Vasa har visat stora brister i tillförlitlighet. För att
möjliggöra handel över Kvarken krävs att trafiken fungerar. Säkerheten
måste garanteras och tidtabellen måste bli mer pålitlig.

- På kort sikt anser vi att en isgående färja med utrymme både för gods
och persontransport är den enda möjligheten för att säkra förbindelserna
och överbrygga den flaskhals som båtleden utgör, säger Anders Ågren,
kommunalråd och vice ordförande i styrelsen.

Bro över Kvarken på lång sikt
På lång sikt anser man att en fast förbindelse kommer att få en avgörande
betydelse för transporter och ökad handel i öst-västlig riktning, men
också som transportled ner till mellan- och Sydeuropa. Norge har sedan
länge påtalat behovet att kunna transportera varor längs E12. De finska
och ryska intressenterna ser en möjlighet att skeppa ut gods från isfri
hamn i Mo i Rana som viktig för godstransporter ut i Atlantkorridoren.

Jämför med Öresundsbron
Den svensk-danska Öresundsbrons tillkomst föregicks av en lång rad av
diskussioner mellan länder och intressenter. Resultatet har blivit en
tillväxt i regionen av sällan skådat slag. Kvarkenbron kommer att få minst
lika stor betydelse för utvecklingen av norra Europa.
Den "trafikinfarkt" som drabbat norra Tyskland visar dock på att
godstransporter från norra delen av Europa bör ledas även från östra sidan
av Skandinavien för att underlätta trafiksituationen.

- Kvarkenbron behövs. Projektering och tillstånd tar tid. Finansieringen
borde vara en enklare uppgift med tanke på möjligheten att få ta del av
EU: s infrastruktursatsningar, konstaterar styrelsen i ett gemensamt
uttalande.

För mer information kontakta:
Anders Ågren
Kommunalråd (m)
Vice ordförande i Internationella Blå Vägen föreningen
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Lisbeth Bäckström Olofsson
090-16 13 79
070-23 00 218
lisbeth.backstrom.olofsson@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se