Rikspolisstyrelsen

Internationella brottsofferdagen

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 10:19 CET

Polismyndigheten Dalarna satsar nu resurser på att förbättra hanteringen, bemötandet av och informationen till brottsoffer. Brottsofferarbetet ska bli mer strukturerat och kvalitetssäkras genom kontinuerlig uppföljning och analys.

En ny Brottsofferstrategi kommer presenteras den 20 april 2007. Polismyndigheten Dalarna vill härigenom uppmärksamma den Internationella Brottsofferdagen.

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se